Fotografering

Beskär rätt – för bättre bilder

Att beskära bilder, eller välja utsnitt är något som fotografer gör hela tiden. Så fort du tar en bild väljer du vad som ska vara med. Men hur du gör det och hur mycket du tänker igenom ditt utsnitt avgör om din bild blir bra eller inte. Här får du några tips på vad du kan tänka på när du beskär dina bilder.

När man ska fotografera är det många saker att tänka på. När du kommit underfund med hur du vill exponera måste du bestämma dig för hur du ska komponera bilden. Det vill säga vad du ska ta med och vad du inte vill ha med. Du ska med andra ord skära ut en del av verkligheten och skapa din bild. När du väl tryckt av din bild kan du inte längre ångra dig. Då måste du vara nöjd med vad du fick med (du kan så klart ta en ny bild, men det är ju roligare att lyckas direkt).

Visst kan du göra en snävare beskärning i ditt bildbehandlingsprogram, men då kommer du att tappa upplösning. Därför är det bättre att sätta beskärningen direkt i kameran.

Hur man ska tänka beror så klart på vad det är för typ av bild. Ett porträtt ska beskäras på ett sätt, en landskapsbild på ett annat sätt och en dokumentär bild på ett tredje sätt. Regler sägs ju vara till för att brytas, men det kan vara bra att känna till reglerna innan man börjar, även om regler kanske är ett starkt ord.

När man ska fotografera är det många saker att tänka på. När du kommit underfund med hur du vill exponera måste du bestämma dig för hur du ska komponera bilden. Det vill säga vad du ska ta med och vad du inte vill ha med. Du ska med andra ord skära ut en del av verkligheten och skapa din bild. När du väl tryckt av din bild kan du inte längre ångra dig. Då måste du vara nöjd med vad du fick med (du kan så klart ta en ny bild, men det är ju roligare att lyckas direkt).

Visst kan du göra en snävare beskärning i ditt bildbehandlingsprogram, men då kommer du att tappa upplösning. Därför är det bättre att sätta beskärningen direkt i kameran.

Hur man ska tänka beror så klart på vad det är för typ av bild. Ett porträtt ska beskäras på ett sätt, en landskapsbild på ett annat sätt och en dokumentär bild på ett tredje sätt. Regler sägs ju vara till för att brytas, men det kan vara bra att känna till reglerna innan man börjar, även om regler kanske är ett starkt ord.

Porträtt

Bilder med människor i fokus är kanske de som har de tydligaste rekommendationerna när det gäller hur man ska beskära dem. Det beror på att det lätt blir konstigt om man kapar bilden fel, man kan ändra eller dölja delar av någons utseende på ett sätt som gör att bilden inte gör dem rättvisa. Om man dessutom kapar bilden konstigt så tappar man fokus på personen som avbildas.

Längst till vänster är originalbilden, i mitten har benen kapats vid knät och till höger är benen kapats mitt på vilket oftast ser bättre ut.

Kapa inte armar och ben

En enkel regel när det gäller porträtt, och livet i allmänhet, är att inte kapa människors armar och ben på ett dåligt sätt. Ska man vara mer specifik handlar det om att inte kapa kroppsdelar vid lederna. Det vill säga, inte kapa vid fotknölarna, knäna, armbågar, handleder och så vidare. Anledningen är helt enkelt att det gör att lemmen ser “kapad” ut. Alltså kapad på ett dåligt sätt. Det blir oftast mer naturligt om du kapar den mitt på.

Originalbilden är till vänster, den beskurna till höger. Med mindre luft över huvudet och ögonen ungefär en tredjedel ner i bilden blev den bättre.

När det gäller ögon, det betraktaren ofta dras till när man ser en bild, så ska de gärna placeras i bildens övre halva, i en stående bild gärna i den övre tredjedelen. Att kapa någons haka eller i pannan är oftast inte heller något som rekommenderas. Det ser avklippt och konstigt ut.

Ska du kapa i ett huvud är det bästa oftast att klippa lite i kalufsen på toppen.

Landskapsbilder

Att gå ut och fotografera den omgivande miljön är något som många sysselsätter sig med. Ju mer förberedd man är och ju mer koll man har på hur man sätter ihop en bra landskapsbild desto större är chansen att du kommer hem med bilder som du är nöjd med.

Som med porträtt handlar mycket om personlig smak, men det finns ändå några enkla förhållningsregler som man kan tänka på när man ska välja sitt utsnitt för att fånga landskapets skönhet.

Svårare ju mer du får med

En del landskapsfotografer menar också att hur svårt det är att välja utsnitt när du fotograferar en landskapsbild beror på vilken brännvidd du väljer. Ett mindre utsnitt, det vill säga ett teleobjektiv, gör det lite enklare. Men samtidigt kanske svårare att få det där suget in i bilden som man gärna vill ha med en landskapsbild. Med en vidvinkel är det lättare att det råkar bli ett glapp mellan de olika delarna av bilden, därför är det viktigt att se till att bildens olika delar samspelar med varandra. Se också till att gå tillräckligt nära med vidvinkeln annars är det svårt att få någon kontakt med bilden.

Med horisonten i mitten och störande saker som sticker in i bilden är det svårare för blicken at ledas in i bilden och den blir tråkig.

Inga horisonter i mitten

En enkel sak att komma ihåg när du fotograferar ett landskap är att inte placera horisonten mitt i bilden. Den ska heller inte hamna för långt ner och inte för högt upp. Lagom är bäst som det så vackert heter. Hur ska du lägga horisonten då?

Sikta på att placera horisonten, eller om du inte har någon horisont, en annan avgörande vågrät linje i din bild ungefär en tredjedel ner från toppen eller en tredjedel upp från botten.

Tänk också på att försöka hitta linjer eller former som lockar betraktaren in i bilden. Undvik sådant som leder betraktaren ut ur bilden. Exempel på sådana linjer kan vara grenar, färgfält, vägar, vad som helst egentligen som bildar ett mönster som går att följa inåt i bilden.

Med horisonten ungefär en tredjedel ner i bilden och en förgrund till höger som skapar linjer vilka leder blicken in i bilden blir det betydligt bättre än ovan.

Av den anledningen är det också extra viktigt att hålla koll på dina hörn. Lämna inget där som drar uppmärksamhet till sig, det lockar bort betraktarens ögon från huvudmotivet i bilden och fråntar den dess djup. I landskap kan det ibland dyka upp monotona eller enformiga mönster, antingen av färger eller strukturer. Det kan vara grenverk, gräs, vatten eller något annat. I dessa bilder behöver du hitta något som bryter av och placera det i blickfånget. Exakt vad det är är inte nödvändigtvis jätteviktigt, bara att det är något som ger bilden mer liv.

Actionbilder

Bilder med mycket rörelse i kan vara svåra att komponera i kameran. Om motivet är svårberäkneligt och rör sig snabbt och över stora områden kan det vara knepigt att förutse precis var det kommer att dyka upp och därför blir det svårt att bestämma den exakta kompositionen direkt i kameran. Här finns det således utrymme att fota lite vidare än man tänkt sig och sedan beskära i efterhand. Som nämndes i artikelns inledning medföljer ju en del nackdelar med den tekniken men ibland får man använda de till buds stående medlen för att få en bra bild.

FÖRsök se till att motivet rör sig in mot bilden, inte ut ur den. Här är personen på väg ut ur bilden, vilket i sin tur leder betraktarens blick ut ur bilden.

Rörelse in i bilden

När du fotograferar saker i rörelse är det bra att tänka på att inte beskära bilden så att motivet hamnar i mitten. Det är ju en generell regel, men det blir lite extra viktigt i bilder där motivet rör sig.

Man vill ju nämligen att motivet ska vara på väg in i bilden, det är där man vill att något ska hända. Om motivet är på väg ut från bilden känns bilden tom och händelselös. För att få fram känslan av en rörelse in i bilden är det därför viktigt att se till att motivet har mer luft framför sig än bakom sig i bilden.

Mer än action

När man är ovan att fotografera sport eller annan action är det lätt hänt att man blir så pass upptagen med att fånga motivet att man glömmer bort hur bilden ska komponeras. Man nöjer sig med att få en skarp bild på det man ville fotografera.

Visst kan det vara så ibland, men tänk på att en tråkigt komponerad bild oftast inte är något du vill visa upp ändå. Ansträng dig för att hitta rätt komposition och utsnitt för bilden.

Jämför den här bilden och bilden ovan. I stort sett samma bild, men det är betydligt mer sug in i den här bilden eftersom cyklisten är på väg in i bilden och inte ut ur den.

Om det är väldigt svårt att hitta en bra komposition som blir tight och visar just det actionpackade ögonblicket på nära håll kan du istället för att ta en tråkig bild där du inte riktigt har kontroll istället försöka ta med mer av miljön och skapa en känsla för platsen som skådeplats för ditt huvudmotiv.

Tänk på att även här är det viktigt att hitta saker som leder betraktaren in i bilden. Exempel på detta är linjer, mönster eller färger som gör att betraktaren sugs in i bilden och skapar ett härligt djup.