Skola

Bildbackup del 1: Låt dina bilder leva för alltid

Sortera, strukturera och säkerhetskopiera. Dessa tre S kan vara räddningen för dig som har noll koll på dina bilder, var de finns, vilka de är och hur du hittar bland dem. Men kanske framför allt – inget varar för evigt. Se därför till att vara förberedd innan datorn sjungit klart sin sista vers.

Proffsfotograf, semesterfotograf eller totalt okunnig inom fotografering spelar ingen roll. Det finns många anledningar till att spara sina bilder på ett smart vis – du kanske har fotografering som jobb, fotograferar för att minnas en resa, eller för att dokumentera ditt liv eller din omvärld.

Oavsett vem du är så har du säkert varit med om att du någon gång inte kunnat hitta dina bilder. Kanske är de sparade på ett konstigt ställe på hårddisken, kanske har du eller någon annan i din familj raderat dem av misstag –eller så har du råkat ut för ett av det jobbigaste man kan vara med om: en totalhavererad hårddisk.

I den här artikelserien går vi igenom några saker som kan vara bra att tänka på innan du råkar ut för alla problem. Genom att välja bort vad som är oviktigt väljer man också vad som är viktigt. Genom att sedan ha koll på det viktiga så blir det mycket lättare att hitta det man söker när man väl letar. Och när olyckan väl är framme så finns räddningen nära till hands i form av extra kopior.

Fixa ordningen redan från början

Genom att tänka till från första början blir allt så mycket lättare längre fram. När du importerar bilder från ditt minneskort eller din kamera, så se till att ha en plan över var de ska läggas och hur du sorterar dem.

En smart idé är att ha ett ställe med nya bilder som du för tillfället arbetar med, eller snart kommer att redigera och bildbehandla. På så vis har du också koll på vilka som är färdiga och vilka som är ofärdiga. När de är färdiga kan de bli del av bildarkivet, och hamna på ett smart ställe.

Genom att ha en uttänkt struktur som passar ditt sätt att fotografera och hitta, så kommer den extra tid du lägger ner på detta att betala igen sig när det är dags att hitta bilden i framtiden. Se därför till att få rätt information i bildfilens metadata i form av stödord (keywords), fotograferingsinformation och kanske till och med plats eller namn på den på bilden.

I dag finns många program som klarar av detta i samband med bildimporten. Några vanliga exempel är Lightroom och Aperture, även om enklare metoder följer med i datorns operativsystem i form av en enkel överföring till katalog.

Som struktur väljer vissa att skapa kataloger sorterade efter tid. Vissa namnger kataloger efter vad de fotograferat vid en viss omgång, en viss dag eller ett visst jobb. Andra sorterar efter motivtyp. Genom att använda mappar och undermappar finns det stora möjligheter att hitta ett system som passar alla.

Vad som passar just dig beror till stor del på hur du fotograferar och vilka metoder du har för att hitta dina bilder i efterhand.

Viktigt att minnas är också att arkivering av bilder inte är samma sak som backup eller säkerhetskopiering. Ett arkiv eller en arkivering är snarare ett ställe på din hårddisk som innehåller en mängd bilder som du lagt åt sidan för att spara för framtiden, medan en säkerhetskopiering är en kopia på dina bilder i en eller annan form.

Säkra räddningen innan haveriet

När du väl har full koll på var du har dina bilder är det dags att klura ut hur du ska göra för att skydda dig mot framtida haverier, och metoderna som finns är många. För dem som inte fotograferar så mycket kan det räcka med att bränna en eller flera dvd-skivor med alla bilder och förvara i bokhyllan. Men faktum är att det finns problem med detta sätt att lagra bilder – en dvd klarar sig inte hur länge som helst, utan åldras med tiden. Utsätts den för ultraviolett ljus ökar risken för att den går sönder, liksom om den får repor. Sedan går det inte att komma förbi det faktum att den kan försvinna på ett eller annat vis, eller att man utsätts för det otänkbara –en brand.

För den som har flera gigabyte eller terabyte bilder så blir det antagligen problematiskt att bränna ut allt på så många skivor. Då blir räddningen i stället att använda sig av ett backup-program som kan automatisera hela processen med kopieringen eller nedsparandet av dina bilder, på ett sekundärt ställe. Här finns det många olika alternativ.

Vanligt är att med jämna mellanrum kopiera dina bilder till en annan enhet, exempelvis en sekundär hårddisk. Vanligtvis gör man då en basbackup med alla aktuella filer, som sedan uppdateras med ändringarna vid nästa backup. Exempel på smarta program för backup är Crashplan, Norton Ghost, Save and restore för att nämna några. Behöver du inte så avancerade program, eller har små datamängder, kanske det räcker med backup-programmet som finns i ditt operativsystem, eller de inbyggda funktionerna för uppladdning av bilder på internet med tjänster som Dropbox, Google Drive eller Icloud.

Genom att använda en smart programvara kan du fixa din backup med ett klick – och få den att göra allt automatiskt.

Spara rätt för framtiden

Men det hela är inte helt oproblematiskt. En hårddisk klarar sig heller inte undan problem. Filsystemet kan skadas, hårddisken kan få skadade sektorer som gör att du inte kan läsa från den och dess mekanik kan haverera om du tappar den i golvet. Låter du den sitta i samma dator som du använder så har du i stället problemet att den kan gå sönder om det blir strömavbrott, fel i datorns nätaggregat eller ett blixtnedslag.

Det finns många sätt att lagra sina bilder

Problemet med vanliga mekaniska hårddiskar är också att dess innehåll förändras över tid. Att lägga undan en hårddisk och inte använda den är alltså inte heller en bra lösning för den som vill vara helt säker på att ha kvar sina bilder.

Men det finns några olika knep för att komma förbi alla dessa problem. En relativt vanlig lösning är att ha bilderna i ett bildarkiv på sin dator, dessa säkerhetskopieras sedan till en annan hårddisk i datorn, eller en intilliggande nätverkshårddisk, en så kallad nas (network attached storage). Dessa har ofta också inbyggda funktioner med flera hårddiskar för att öka säkerheten vid en eventuell hårddiskkrasch. Genom att kopiera över filer till en annan enhet kommer man förbi vanliga filfel och problem som kan uppstå med hårddisken. För att sedan eliminera resten av alla tänkbara och otänkbara möjligheter till haveri skapas också en kopia på en extern hårddisk som kopplas bort från datorn, eller att kopian laddas upp på en molntjänst på nätet. Molntjänsten är också det snabbaste och lättaste alternativet om man vill skydda sig från brand eller stöld.

I artikelseriens kommande delar går vi mer ingående igenom hur man strukturerar sina filer för att få till en smart lösning för arkivering, samt vilka möjligheter till inställningar som finns för att skapa ett smart schema av säkerhetskopiering med hjälp av backup-program. Vi kommer också att kolla lite närmare på de alternativ som finns för att spara bilder på rätt sätt för framtiden, både för din bokhylla och i det så kallade molnet.

Här kan du läsa andra delen i backup-skolan.

Här kan du läsa tredje delen i backup-skolan.