Vi förklarar

Bländare: När F och T har betydelse

De allra flesta som har hyfsad koll på foto vet vad en bländare är och hur den påverkar dina bilder. Men visste du att f-värdet på ditt objektiv faktiskt kan lura dig?

En av de mest basala kunskaperna när man fotograferar är att lära sig relationen mellan bländare, slutartid och ISO-känslighet och hur dessa samverkar för att ge den exponering som man är ute efter. Det du kanske inte vet däremot är att bländarvärdet som står på ditt objektiv inte nödvändigtvis helt och hållet har med mängden ljus som når sensorn att göra. »Men vänta nu här« tänker du »bländaren använder man väl för att se hur ljusstarkt objektivet är, alltså hur mycket ljus som faktiskt kommer in?« Jo, i alla vanliga samtal om objektiv till stillbildskameror så använder man bländaren, f-värdet, för att säga hur ljusstarkt ett objektiv är. Men vill man vara ordentligt noggrann så säger inte f-värdet hur mycket ljus som faktiskt kommer in i objektivet. Två objektiv med samma brännvidd och samma bländare kan ge olika exponeringar på samma slutartid, samma bländare och samma ISO-känslighet. Med kameror med samma sensorstorlek.

Det här är något som vi upptäcker ibland när vi testar utrustning. Objektiv med samma ljusstyrka och samma brännvidd presterar en bild som är olika ljus vid samma inställningar. Det här beror på att f-värdet egentligen, om man ska vara noggrann, är ett lite för trubbigt instrument för att mäta ett objektivs ljusstyrka. Om man definierar ljusstyrka som mängden ljus som tar sig in till sensorn.

Skillnaden mellan F och T

F-värdet används för att säga hur stor ett objektivs bländare är i förhållande till brännvidden. Formeln för att räkna ut bländaren ser ut så här: N=f/D. I formeln är f = brännvidden (focal length på engelska), D = diametern på bländaröppningen och N blir alltså bländarvärdet. Nu kanske du som läsare förstår varför man oftast skriver ut bländarvärdet som f/xx?

Men f-värdet betyder alltså bara hur stor bländaren är. Inte hur mycket ljus som släpps igenom, mängden ljus som släpps igenom mäts nämligen i ett T-värde istället. T står i det här fallet för transmission. Det rent fysiska som avgör vilket T-värde ett objektiv får är linserna som sitter i objektivet. För varje lins som ljuset går igenom så försvinner en liten gnutta ljus. För att minska mängden ljus som försvinner i objektivet så använder man sig av olika typer av behandlingar på linserna. Dessa ger bland annat färre reflexioner (vilket är en av de saker som stjäl ljus).

Mätningar

F-värdet står för hur mycket ljus objektivet teoretiskt sätt kan släppa igenom, alltså storleken på hålet, T-värdet visar hur mycket ljus som faktiskt släpps igenom, så långt är vi alla med?

T-värdet fungerar på samma sätt som f-värdet, skalan har dock andra numreringar eftersom man utgår ifrån f-värdet men måste räkna om hur mycket ljus som egentligen släpps igenom. Ett lägre värde innebär alltså att mer ljus når sensorn. Men, T-värdet blir alltid högre än f-värdet, eftersom en ljusförlust alltid sker.

Till exempel kan ett objektiv som har f/2,8 ha T/3,2 vilket innebär att det tappar 1/3 steg ljus på väg in mot sensorn. När man ska mäta upp T-värdet för objektiv för stillbilder kan man bland annat använda sig av en jämnt lysande yta som man mäter upp med en ljusmätare, sedan beräknar man med hjälp av slutartider, avstånd och ISO-värden vilket T-värde man får. Det går även att använda sig av en exakt ljusmätare bakom objektivet medan det riktas mot en jämnt lysande och uppmätt yta.

När spelar T-värde roll

För en stillbildsfotograf är inte T-värdet jätteviktigt. Visserligen kan f-värdet tyckas vara en oexakt måttstock på exakt hur ljusstarkt ditt objektiv är. Men det påverkar sällan dina bilder extremt mycket, de gånger det har störst chans att påverka är om du arbetar manuellt och använder en extern ljusmätare och bara matar in de värden som ljusmätaren ger dig. Om ditt objektiv har ett T-värde som är betydligt sämre än ditt f-värde så kommer du att underexponera bilden om du bara tar ljusmätarens värden rakt av. Men med tanke på att de flesta idag arbetar digitalt så är det inte något större problem. Du kommer ju omgående att se din exponering och kan justera så som du önskar.

Här ser du två utsnitt ur bilder som tagits med samma exponering vid samma brännvidd och med samma kamera. Men objektiven har olika T-värden vilket ger olika exponeringar. bilderna.

Däremot är T-värdet viktigt när man spelar in film. Det är därför filmobjektiv alltid är märkta med T-värde istället för f-värde. Men varför är det så? Jo, om du ska spela in en scen med olika objektiv så vill du ju veta exakt hur mycket ljus de släpper in på varje bländaröppning. Annars kan det resultera i att scenen får olika exponeringar med de olika objektiven.

T-värdet är också en av anledningarna till att filmobjektiv är dyrare än stillbildsobjektiv. Eftersom ett objektiv med T-värdet 1,8 är ljusstarkare än ett objektiv med f-värdet 1,8 så kostar det givetvis mer att konstruera.

Du kan kolla dina egna objektiv lite snabbt, om du tittar in i ditt objektiv från en sned vinkel och ser en massa reflexioner så har objektivet troligen en större skillnad mellan f- och T-värde än om du inte ser några reflexioner alls. Reflexioner är ju nämligen ett av de optiska fenomen som stjäl ljus som färdas genom objektivet.

Förhoppningsvis är dock skillnaderna mellan f-värdet och T-värdet något du inte kommer att märka av under användandet av ditt objektiv.