Fotografering

Fototips: Tre motiv som går hem på Instagram

Med diagonaler skapar du djup i bilden och leder betraktaren in i den. Detta tycks »gå hem« på Instagram där du ser allt från tunnlar och trappor till bryggor och vägar.

Det finns vissa motiv och kompositionslösningar som återkommer på Instagram. Här är tre varianter som ofta gör succé.

För att slå igenom brett på Instagram måste bilderna vara attraktiva för den stora massan. Men vilken typ av bilder är det som gillas – vilka motiv och vilken komposition? Här är tre bildlösningar som tilltalar många.

Allé, väg eller brygga

Motiven kan skifta, men själva grundidén är densamma. Den bygger på att du fotograferar en rak väg som försvinner bort mot horisonten, en brygga som leder dig ut mot vattnet eller en trädallé som ramar in den där raka vägen. Det finns många fler exempel såsom att fotografera i tunnlar, rör och under broar.

Motiven bygger alla på en komposition som utgår från två diagonaler som går samman längre in i bilden. Att detta upplägg fungerar så bra beror på att det skapas ett djup i bilden där diagonalerna dessutom på ett effektivt sätt hjälper betraktaren att ledas in i bilden – in mot punkten där vägen försvinner vid horisonten eller där vi kan se ljuset i tunnelns mynning.

»Hålla-i-saker«-kompositionen är en effektiv väg till att få uppmärksamhet. Att ha ett dominant objekt i bilden fångar intresset och gör det lättare att orientera sig i den.

Hålla i saker

Det finns rikligt med bilder på Instagram där du ser en hand som håller upp något, som ett löv eller en blomma. Ofta görs detta med en överdriven tydlighet där objektet tar upp en stor del av bildytan.

Att ha ett dominant element i bilden är både attraktivt och skapar uppmärksamhet. Det hjälper dig som betraktare att läsa av bildens innehåll, där lövet eller blomman blir som en startpunkt som fångar ditt intresse. När du väl är infångad är chansen stor att du fortsätter titta på bilden, för att se dess andra delar.

Om du ska lyckas med din bild på Instagram, krävs det att den går lätt att orientera sig i. Därför är »hålla-i-saker«-kompositionen en effektiv väg till att få uppmärksamhet.

Ensamma trädet – ett klassiskt motiv som nu även återfinns på Instagram. Med trädet mitt i bilden uppstår harmoni.

Det ensamma trädet

Ett dominant element kan även vara ett träd, när du lyckas hitta ett som står för sig själv. Detta är ett klassiskt motiv sedan länge och numera även på Instagram där fotografen ofta komponerar bilden med trädet mitt i – alltså en symmetrisk lösning. Det blir ordning och reda i bilden, vilket vi människor per automatik gillar. Bilden signalerar lugn och harmoni till skillnad från om du komponerar den asymmetriskt med trädet mer till höger eller vänster – vilket ökar spänningen men samtidigt kräver mer av betraktaren.

Läs mer om vilka bilder som gillas i artikeln ”Instagram: Lär dig skapa kompositioner som gör succé”.