Fotografering

Instagram: Lär dig skapa kompositioner som gör succé

Bild 1. Motiven där två diagonaler går samman längre in i bilden är vanliga på Instagram, som i den här bilden och de följande fyra. Foto: Unsplash / Pixabay
Bild 2. Med diagonaler skapar du djup i bilden och leder betraktaren in i den. Detta tycks »gå hem« på Instagram där du ser allt från tunnlar och trappor till bryggor och vägar. Foto: Pexels / Pixabay
Bild 3. Foto: Pexels / Pixabay
Bild 4. Instagramfotografen utgår ofta från en symmetrisk komposition. Antagligen för att det ska gå snabbt att läsa av bilden, medan vi scrollar igenom flödet i våra mobiler. Foto: David Mark / Pixabay
Bild 5. Foto: Unsplash / Pixabay
Bild 6. »Hålla-i-saker«-kompositionen är en effektiv väg till att få uppmärksamhet. Att ha ett dominant objekt i bilden fångar intresset och gör det lättare att orientera sig i den. Foto: Pexels / Pixabay
Bild 7. Foto: StockSnap / Pixabay
Bild 8. Det finns ett stort antal bilder på Instagram där fotografen själv, eller någon annan person, håller upp saker. Ofta görs detta med en överdriven tydlighet. Foto: Unsplash / Pixabay
Bild 9. Foto: Pexels / Pixabay
Bild 10. Ensamma trädet u2013 ett klassiskt motiv som nu även återfinns på Instagram. Med trädet mitt i bilden uppstår harmoni. Foto: Unsplash / Pixabay
Bild 11. Storslagna vyer gör sig bra med en extra krydda, i form av en person i siluett. Det har Instagramfotografen insett som på det här sättet lyckas skapa kontrast i bilden. Foto: Johan Wessel
Bild 12. Det är ljuset som lyfter bilden till nästa nivå u2013 och gör att den gillas på Instagram. Foto: Pexels / Pixabay
Bild 13. Gå nära för att fånga detaljer. Det renodlade har större chans att få uppmärksamhet. Foto: Jonathan Sautter / Pixabay
Bild 14. Med en dominerande färg syns din bild i flödet. Se även till att arbeta med få färger för att nå större framgång. Foto: Unsplash / Pixabay
Bild 15. På Instagram handlar det mycket om figurer av olika slag, såsom cirklar och trianglar. Tydliga former i bilden är något som attraherar våra ögon. Foto: StockSnap / Pixabay

Med hjälp av Instagram som kommunikationsverktyg når de hundratusentals följare. De har i flera fall gått från att vara okända till att i dag anses etablerade i den moderna fotovärlden. Men vad är hemligheten bakom Instagramfotografernas framgångar? Kamera & Bild söker svaren i deras bildkompositioner.

Lite grovt kan vi kalla dem för Instagram­fotografer, de som just tack vare bilddelningstjänsten har slagit igenom och skaffat sig ett stort antal följare – ofta betydligt fler än vad redan etablerade fotografer har. En skicklig Instagramfotograf vet hur man får maximal genomslagskraft genom att publicera bilder med »hashtags«, interagera med sina följare och framför allt: fotografera bilder som »går hem«. I den här artikeln kommer jag att titta närmare på det sistnämnda, för att se vilken typ av bilder som gillas på Instagram, vilka motiv och vilken komposition.

Med andra ord: hemligheten bakom lyckade Instagrambilder, om man med »lyckade« menar många gillamarkeringar. Och fokus ligger enbart på »instagrammare« med fotoambitioner. De som ägnar sig åt mode, shopping och »se vilket häftigt liv jag har« lämnar jag åt sidan.

Som ett vykort

Lite grovt kan vi kalla dem för Instagram­fotografer, de som just tack vare bilddelningstjänsten har slagit igenom och skaffat sig ett stort antal följare – ofta betydligt fler än vad redan etablerade fotografer har. En skicklig Instagramfotograf vet hur man får maximal genomslagskraft genom att publicera bilder med »hashtags«, interagera med sina följare och framför allt: fotografera bilder som »går hem«. I den här artikeln kommer jag att titta närmare på det sistnämnda, för att se vilken typ av bilder som gillas på Instagram, vilka motiv och vilken komposition.

Med andra ord: hemligheten bakom lyckade Instagrambilder, om man med »lyckade« menar många gillamarkeringar. Och fokus ligger enbart på »instagrammare« med fotoambitioner. De som ägnar sig åt mode, shopping och »se vilket häftigt liv jag har« lämnar jag åt sidan.

Som ett vykort

För att slå igenom brett på Instagram måste bilderna vara attraktiva för den stora massan. Därför kan du som Instagramfotograf inte bli för personlig utan bör låta bilderna vara mer allmängiltiga, ungefär som vykorts­bilder. I sådana syns sällan människor på nära håll, utan bilderna utgår mer från olika platser fotograferade i tilltalande ljus. På samma sätt är det med Instagram. Betraktaren ska kunna relatera till bilden och förhoppningsvis känna: »där vill jag vara – i den där häftiga och vackra miljön«.

Om du tittar i bildflödet hos några Instagramfotografer med många följare kommer du snart se att bilderna ofta är fotograferade i natur- och stadsmiljöer där människor (om de överhuvudtaget finns med i bilderna) inte framträder tydligt. Dessutom är bilderna, precis som på ett vykort, tilltalande och lätta att ta till sig. De har få element och inte sällan en ljussättning som får miljön att framträda på ett attraktivt sätt. I det digra bildutbudet vet en duktig Instagramfotograf vad som fungerar: bilderna du tolkar snabbt och känner en lust till. De som du blir stimulerad av.

Hur ser då sådana bilder egentligen ut? När jag tittar runt bland olika Instagram­fotografer hittar jag snart ett stort antal bilder som trots sina olika upphovsmän är förvånansvärt lika varandra. Det finns vissa motiv och kompositionslösningar som ständigt återkommer på Instagram. Låt oss därför titta närmare på dessa och analysera varför de ­gillas.

Bild 2. Med diagonaler skapar du djup i bilden och leder betraktaren in i den. Detta tycks »gå hem« på Instagram där du ser allt från tunnlar och trappor till bryggor och vägar.

Allé, väg eller brygga (bild 1–5)

Motiven kan skifta, men själva grundidén är densamma. Den bygger på att du fotograferar en rak väg som försvinner bort mot horisonten, en brygga som leder dig ut mot vattnet eller en trädallé som ramar in den där raka vägen. Det finns många fler exempel såsom att fotografera i tunnlar, rör och under broar. Motiven bygger alla på en komposition som utgår från två diagonaler som går samman längre in i bilden. Att detta upplägg fungerar så bra beror på att det skapas ett djup i bilden där diagonalerna dessutom på ett effektivt sätt hjälper betraktaren att ledas in i bilden – in mot punkten där vägen försvinner vid horisonten eller där vi kan se ljuset i tunnelns mynning.

Bild 3.

Instagramfotografen placerar ofta den här punkten i bildens horisontella mitt. Att utgå från en symmetrisk komposition tycks vara ett framgångsrecept på Instagram, även om bilden egentligen skulle bli ännu mer dynamisk om punkten låg något åt vänster eller höger – och på så sätt föra betrak­tarens ögon från ett hörn i bilden till ett annat. Men på Instagram verkar den typen av lösning vara för avancerad och strida mot principen att det ska gå snabbt att läsa av en bild.

Bild 4. Instagramfotografen utgår ofta från en symmetrisk komposition. Antagligen för att det ska gå snabbt att läsa av bilden, medan vi scrollar igenom flödet i våra mobiler.

Från kvadrat till rektangel

Ett annat svar till trenden att fotografera symmetriskt återfinns troligen i Instagrams tidigare allenarådande format: det kvadratiska. Med detta är det inte ovanligt att man som fotograf förstärker det statiska genom att placera saker mitt i bilden. Sedan ett drygt år tillbaka har Instagram dock öppnat upp för rektangulära format, men trots det fortsätter Instagramfotografen ofta att utgå från ett centrerat upplägg.

Till skillnad från det kvadratiska formatet är det rektangulära mer dynamiskt och spännande där den liggande varianten i regel anses vara bäst lämpad för natur- och landskapsbilder. Formatet kallas till och med för landscape på engelska. Ett givet val för den naturskildrande Instagramfotografen kan tyckas. Men icke.

Istället är det ett stående 4:3-format som används flitigast. Varför då? Jo, för att det ger bilden maximal exponering när vi i våra mobiler scrollar i Instagrams bildflöde. Ett tydligt tecken på hur tekniken styr över innehållet och att allt i slutändan handlar om att ge bilden de bästa förutsättningarna för att synas.

Bild 6. »Hålla-i-saker«-kompositionen är en effektiv väg till att få uppmärksamhet. Att ha ett dominant objekt i bilden fångar intresset och gör det lättare att orientera sig i den.

Hålla i saker (bild 6–9)

Det finns rikligt med bilder på Instagram där du ser en hand som håller upp något, som ett löv eller en blomma. Ofta görs detta med en överdriven tydlighet där objektet tar upp en stor del av bildytan. Att ha ett dominant element i bilden är både attraktivt och skapar uppmärksamhet. Det hjälper dig som betraktare att läsa av bildens innehåll, där lövet eller blomman blir som en startpunkt som fångar ditt intresse. När du väl är infångad är chansen stor att du fortsätter titta på bilden, för att se dess andra delar.

Bild 8. Det finns ett stort antal bilder på Instagram där fotografen själv, eller någon annan person, håller upp saker. Ofta görs detta med en överdriven tydlighet.

Om du ska lyckas med din bild på Instagram, krävs det att den går lätt att orientera sig i. Därför är »hålla-i-saker«-kompositionen en effektiv väg till att få uppmärksamhet.

Bild 10. Ensamma trädet – ett klassiskt motiv som nu även återfinns på Instagram. Med trädet mitt i bilden uppstår harmoni.

Det ensamma trädet (bild 10)

Ett annat dominant element kan även vara ett träd, när du lyckas hitta ett som står för sig själv. Detta är ett klassiskt motiv sedan länge och numera även på Instagram där fotografen ofta komponerar bilden med trädet mitt i – alltså återigen en symmetrisk lösning. Det blir ordning och reda i bilden, vilket vi människor per automatik gillar. Bilden signalerar lugn och harmoni till skillnad från om du komponerar den asymmetriskt med trädet mer till höger eller vänster – vilket ökar spänningen men samtidigt kräver mer av betraktaren.

En Instagrambild bör alltså ha sitt dominanta element symmetriskt placerat för att få störst genomslagskraft, såsom med det ensamma trädet. Men i vissa fall är även det asymmetriska gångbart, till exempel med en gestalt i siluett som du kan läsa mer om i nästa stycke.

Bild 11. Storslagna vyer gör sig bra med en extra krydda, i form av en person i siluett. Det har Instagramfotografen insett som på det här sättet lyckas skapa kontrast i bilden.

Person i siluett vid havet (bild 11)

Hav och sjö är tacksamma motiv på Instagram. Vatten brukar inkluderas i kategorin arketypiska objekt, tillsammans med till exempel sol och eld. Detta är urbilder som vi kollektivt och omedvetet tolkar på liknande sätt, i alla fall om vi ska tro psykoanalytikern C.G. Jung. Enligt hans teori har arketypiska objekt dolda mönster som är allmänmänsk­liga. De symboliserar grundläggande känslor och begrepp som rädsla, lycka, döden och födelsen. Arketyperna får oss att stanna upp och uppleva någon slags existensiell koppling bak till våra förfäder. Kanske är det anledningen till att havsvyer alltid tycks »gå hem«, eller så är de helt enkelt bara vackra element att komponera sin bild utifrån.

Huruvida Instagramfotografen har gjort någon grundlig reflektion kring detta vet jag inte, men att det finns mängder av sjö- och havsbilder på Instagram råder det ingen tvekan om – gärna sådana där horisontlinjen knappt är förnimbar så att hav och himmel växer samman till en oändlighet.

När jag tittar närmare på den här typen av bilder på Instagram, ser jag ett tydligt mönster mellan olika fotografer. De har ofta kryddat den storslagna naturen med en liten män­niskogestalt i bilderna, en siluett som står på en klippa och blickar ut över havet (gärna med en spegling i vattenytan). Kanske vill bildskaparen förstärka den existentiella kopp­lingen men högst sannolikt är det för att skapa kontrast i bilden.

Att komponera med kontraster är tacksamt eftersom de ofta gör bilderna mer intressanta. Det finns olika sätt för att uppnå kontrast, ett är att som i exemplet med människan vid havet jobba med förhållandet mellan det stora och det lilla. Gestalten i siluett blir en tydlig kontrast i den vida miljön. Dessutom fyller gestalten funktionen av att just förklara för betraktaren hur storslagen naturen är – vi får en referenspunkt.

När det gäller den här lilla »extra kryddan« tycks inte Instagramfotografen vara rädd för att placera personen till vänster eller höger i bild – alltså att skapa en asymmetrisk komposition. Kanske spelar det in att siluetten­ ofta inte är större än en tumnagel och därför inte det dominanta elementet i bilden. Men oavsett av vilken anledning fotografen vågar »ta ut svängarna« är tredjedelsregeln alltid en väg till framgång, där du en tredjedel in i bilden placerar ditt objekt.

Kontraster kan även uppnås genom att du skapar motsatser i ditt val av färger och former i bilden. Den lilla människogestalten behöver ju inte bara kontrastera i storlek utan kan även göra det i färg – till exempel med en gul jacka om naturen i övrigt inte bjuder på så mycket färg. (Läs mer om färger längre ned i texten.)

Bild 12. Det är ljuset som lyfter bilden till nästa nivå – och gör att den gillas på Instagram.

Motljus (bild 12)

Du kan fotografera hur många alléer och ensamma träd som helst, men om du inte gör det med ett spännande ljus blir det ändå svårt att sticka ut i bildflödet. Det är ljuset som lyfter bilden till en ny nivå, vilket är anledningen till att du på Instagram ser så många träd där solens strålar strilar genom grenverket. Motljus används flitigt av Instagramfotografen, som även förgyller sina havsvyer med spektakulära kvällshimlar och skogsbilder med mystisk dimma. Att komponera med ljus låter sig förstås göras under flera av dygnets timmar, men för att hitta det extra tilltalande ljuset gör du bäst i att ge dig ut under tidiga morgnar och sena kvällar. Det är ett klassiskt fotoknep för att dina bilder ska få en känsla av djup, med till exempel en lågt stående sol.

Sedan kan du med hjälp av ljuset förmedla olika saker. Om du gör dina bilder mörka uppfattar betraktaren dem som mer dramatiska och om bilderna är ljusa signalerar de mer en känsla av frihet. På Instagram tycks båda varianterna gå hem, beroende på hur du lyckas koppla ihop respektive känsla med din komposition i övrigt.

Bild 13. Gå nära för att fånga detaljer. Det renodlade har större chans att få uppmärksamhet.

Små detaljer (bild 13)

En stor anledning till att bilder i allmänhet anses tilltalande är att du lyckats renodla i dem. Att du bestämt dig för vad du fotograferar och vad du inte tar med i ditt utsnitt. Detta gäller i allra högsta grad på Instagram där bilder med för många detaljer blir svår­tolkade. Eftersom vi ofta tittar på Instagrambilder i mobilen är bildytan begränsad och därmed möjligheten att väcka uppmärksamhet med sina bilder.

En makrobild kan till exempel vara ett sätt att renodla, där du låter de små detaljerna »förstoras« upp och bli tydliga för betraktaren. Makro är en relativt enkel väg till att få spännande bilder, då bildutsnittet ofta visar något vi inte är vana att se – i alla fall inte på så nära håll. Instagrams begränsning i storlek för hur bilder visas, gör att ett grässtrå med några daggdroppar (gärna fotograferat i motljus) kan bli en succé bland dina följare.

Bild 14. Med en dominerande färg syns din bild i flödet. Se även till att arbeta med få färger för att nå större framgång.

Två färger i kontrast (bild 14)

Renodlar bilden gör du även genom ditt val av färger. Att begränsa dig är ofta mer framgångsrikt än att du fotograferar en bild som består av en mängd färger. Det har Instagramfotografen insett som ser till att skapa bilder där färgerna antingen harmoniserar med varandra eller i olika grad kontrasterar mot varandra.

Att använda färg som ett dominerande inslag i bilden kan attrahera betraktaren, och göra att din bild syns i Instagramflödet. Beroende på vilka färger du väljer skapar du olika stämningar, såsom att rött kan stå för värme och passion medan blått signalerar kyla och vemod. Vidare tolkar vi ofta svart med sorg, vitt med renhet och gult med glädje. Men hur många Instagramfotografer går egentligen runt och fotograferar med detta i åtanke? Jag tror att om det sker så görs det undermed­vetet eftersom vi är så vana att koppla ihop vissa färger med olika känslolägen. Till exempel blir det därför ganska naturligt att i havsvy-bilden se en gestalt som blickar ut över det blå vattnet. Färgens inneboende vemod och melankoli passar förstås in som en känsla hos personen som tittar mot horisonten.

När jag analyserar ett antal Instagramfotografers bilder ser jag att de allra flesta i grunden är uppbyggda med enbart två färger. En som den dominerade färgen vilken upptar en stor del av bildytan, och den andra som en kontrasterande färgklick i mer begränsad omfattning. Vilka färger som gillas mest på Instagram är svårt att säga, men att renheten i ett fåtal färger gör bilden mer omtyckt råder det inget tvivel om.

Bild 15. På Instagram handlar det mycket om figurer av olika slag, såsom cirklar och trianglar. Tydliga former i bilden är något som attraherar våra ögon.

Figurer (bild 15)

Slutligen konstaterar jag att många Instagramfotografer skapar bilder som innehåller olika typer av figurer såsom cirklar, kvadrater och trianglar. Ju enklare formen är desto snabbare läser vi av bilden. Dessutom attraherar tydliga former våra ögon, vilket kanske är anledningen bakom alla allé- och vägbilder på Instagram. För vad är det du egentligen ser i dessa bilder? Jo, en triangel som bildar bas i bildens nederkant. En triangel som står stabilt och upplevs harmonisk. Du hittar även den omvända varianten, i till exempel bilder fotograferade under broar, där triangeln har sin bas i bildens överkant. En sådan triangel, som står på sin topp, upplevs ofta mer dynamisk. »Ensamma trädet«-bilden går även den att översätta till en figur – cirkeln, som även den är harmonisk och symboliserar helhet och fulländning.

Listan över motiv som kan översättas till olika typer av figurer går förstås att göra oändligt lång. Och även om vi vet hur trianglar och cirklar ser ut, tycks vi aldrig tröttna på att se formerna. Själva utförandet kan trots allt se väldigt olika ut beroende på var bilden är fotograferad, och framför allt: vem som är fotografen.