Fotografering

Så får du flyga med din drönare

Om din drönare väger under 7 kg och om du flyger med den inom synhåll, där du kan se den med dina egna ögon, då behöver du i regel inte söka något tillstånd. Foto: StockSnap / Pixabay
Enligt Transportstyrelsens regler finns det inget som säger nej till att flyga över någons privata mark, om kraven på säkerhet är uppfyllda. Foto: StockSnap / Pixabay
Enligt reglerna ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd mellan drönaren och människor så att ingen riskerar att komma till skada. Exakt hur stort detta avstånd ska vara, anges inte. Foto: Free-Photos / Pixabay
Flygplatsernas kontrollzoner täcker ofta stora områden, till exempel ligger större delen av Stockholms stad inom en zon i och med närheten till Bromma flygplats. Inom en radie av fem kilometer från start- och landningsbana är det totalförbud mot att flyga med drönare utan tillstånd. Även vid helikopterflygplatser (gula prickarna) är det förbjudet att flyga.
På Luftfartsverkets hemsida ser du var i Sverige som det finns områden med restriktioner för drönarflygning.
Vid en flygplats är det inte tillåtet att flyga med drönare. Du måste ta dig minst fem kilmoter från närmaste start- och landningsbana. Foto: Manolo Franco / Pixabay
Det finns flera områden med restriktioner, där särskilda villkor gäller för att få flyga. Till exempel är det förbjudet att flyga vid Drottningholms slott, där kungen bor. Foto: Ykaiavu / Pixabay
Du får flyga upp till 120 meter ovanför mark eller vatten, om du flyger i så ­kallat okontrollerat luftrum. För att flyga ännu högre krävs tillstånd från Transportstyrelsen. rn Foto: Vivid Cafe / Pixabay
Det finns ingen åldersgräns för att få använda en drönare som väger upp till 25 kg, och som flygs inom synhåll. Foto: Micha Sager / Pixabay
Se till att utrustningen är i gott skick och att den är underhållen enligt tillverkarens anvisningar. Foto: Pixel2013 / Pixabay

När du flyger med en drönare finns det regler som du måste förhålla dig till. Vi reder ut vad som gäller, så att du kan fånga vackra vyer utan att bryta mot några lagar.

Behöver jag söka tillstånd för att få flyga med en drönare?

– Det beror på hur mycket din drönare väger, och på vilket sätt du har för avsikt att flyga. Men om din drönare väger under 7 kg och om du flyger med den inom synhåll, där du kan se den med dina egna ögon, då behöver du i regel inte söka något tillstånd.

För att få flyga med en drönare som väger över 7 kg behöver du ett tillstånd från Transportstyrelsen, vilket du även behöver för flygningar där du inte har visuell kontakt med drönaren. Det finns även andra situationer som kräver tillstånd, vilket vi återkommer till längre fram i texten.

Vad betyder det att jag måste kunna se min drönare när den är i luften?

– Att du kan se den med dina egna ögon utan några hjälpmedel såsom en kikare.

Se till att utrustningen är i gott skick och att den är underhållen enligt tillverkarens anvisningar.

Innan jag börjar flyga, vad behöver jag tänka på?

– Du ska märka din drönare med ditt namn och telefonnummer. Se även till att utrustningen är i gott skick och att den är underhållen enligt tillverkarens anvisningar. Innan du börjar flyga behöver du säkerställa att drönaren fungerar som den ska.

Behöver jag teckna en försäkring?

– Det finns inga krav på en ansvarsförsäkring för drönare som väger under 20 kg, om ditt flygande kan anses vara rekreation. Men Transportstyrelsen rekommen­derar ändå att du tecknar en sådan, då många hemförsäkringar inte täcker skador som orsakas av drönare.

Du får flyga upp till 120 meter ovanför mark eller vatten, om du flyger i så ­kallat okontrollerat luftrum. För att flyga ännu högre krävs tillstånd från Transportstyrelsen.

Hur högt får jag flyga?

– Upp till 120 meter ovanför mark eller vatten är tillåtet, om du flyger i så ­kallat okontrollerat luftrum. För att flyga ännu högre krävs tillstånd från Transportstyrelsen.

Är det tillåtet att flyga med en drönare när det är mörkt?

– Ja, om drönaren är utrustad med belysning som tydligt visar position och färdriktning. Innan du börjar flyga ska du säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Enligt reglerna ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd mellan drönaren och människor så att ingen riskerar att komma till skada. Exakt hur stort detta avstånd ska vara, anges inte.

Kan jag flyga i miljöer där det finns människor?

– Du behöver inte söka något tillstånd om du håller avstånd till människor. Enligt reglerna ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd mellan drönaren och människor så att ingen riskerar att komma till skada. Exakt hur stort detta avstånd ska vara, anges inte. Tidigare fanns en bestämmelse på 50 meter men den regeln har ändrats.

Är det människor som hör till själva flygningen, som är införstådda med att den sker, då är det inte samma krav på säkerhetsavstånd. Men det gäller bara om personerna på förhand har blivit informerade och har gett sitt samtycke.

Säkerhetsavståndet gäller även när du flyger över djur eller någons egendom.

Enligt Transportstyrelsens regler finns det inget som säger nej till att flyga över någons privata mark, om kraven på säkerhet är uppfyllda.

Får jag flyga över någons privata mark?

– Enligt Transportstyrelsens regler finns det inget som säger nej till det, om kraven på säkerhet är uppfyllda. Men det kan finnas lokala bestämmelser som förbjuder flygning. Dessutom bör du ha koll på annan lagstiftning, så att du till exempel inte begår ett brott mot hemfriden. Lagen om kränkande fotografering kan tänkas bli aktuell om du avsiktligt fotograferar människor i deras bostäder, utan att de är medvetna om det.

Behöver jag skaffa ett tillstånd för kameraövervakning för att få fotografera med en drönare?

– Tidigare krävdes ett sådant tillstånd, vilket gjorde det nästintill omöjligt för många att lagligt använda sin drönare. Men reglerna ändrades och i dag anses inte drönarfotografering vara kameraövervakning, om det är en privatperson eller ett företag som flyger. För myndigheter ser det annorlunda ut.

Vid en flygplats är det inte tillåtet att flyga med drönare. Du måste ta dig minst fem kilmoter från närmaste start- och landningsbana.

Får jag flyga i närheten av flyg­platser?

– Runt flygplatser finns så kallade kontrollzoner där speciella regler gäller. Hur långt dessa zoner sträcker sig ser du på Luftfartsverkets hemsida, lfv.se, där det finns en detaljerad karta. Zonerna täcker ofta stora områden, till exempel ligger större delen av Stockholms stad inom en zon i och med närheten till Bromma flygplats.

Inom en kontrollzon får du bara flyga med en drönare efter ha fått tillstånd från flygtrafikledningen. Men det finns undantag. Om du befinner dig fem kilometer från närmaste start- och landningsbana – men fortfarande inom kontrollzonen – är det tillåtet att flyga utan tillstånd upp till en höjd av 50 meter över marken. Det här gäller bara om din ­drönare väger mindre än 7 kg och inte körs fortare än 90 km/h.

Om du med samma typ av drönare befinner dig i en kontrollzon som tillhör en militär flygplats, får du bara flyga på en höjd av 10 meter över marken om avståndet till banorna är minst fem kilometer. Det här gäller för följande flygplatser: Karlsborg, Linköping/Malmen, Linköping/SAAB, Luleå/Kallax, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Hagshult och Jokkmokk.

Flygplatsernas kontrollzoner täcker ofta stora områden, till exempel ligger större delen av Stockholms stad inom en zon i och med närheten till Bromma flygplats. Inom en radie av fem kilometer från start- och landningsbana är det totalförbud mot att flyga med drönare utan tillstånd. Även vid helikopterflygplatser (gula prickarna) är det förbjudet att flyga.
På Luftfartsverkets hemsida ser du var i Sverige som det finns områden med restriktioner för drönarflygning.

Vad gäller för en helikopterflygplats?

– Du måste hålla dig på ett avstånd från helikopterflygplatsen som är minst 1 km, för att få flyga med din drönare. Var dessa flygplatser finns ser du på Luftfartsverkets hemsida, lfv.se. För att få flyga närmare än 1 km, behöver du ett tillstånd från berörd ­ helikopterflygplats.

Det finns flera områden med restriktioner, där särskilda villkor gäller för att få flyga. Till exempel är det förbjudet att flyga vid Drottningholms slott, där kungen bor.

Finns det andra områden där det är förbjudet att flyga?

– Det finns flera områden med restriktioner, där särskilda villkor gäller för att få flyga. Ofta krävs tillstånd. Det här gäller över till exempel fängelser, kärnkraftverk, militära områden och ibland även naturområden. För att se var det finns restriktioner går du in på Luftfartsverkets hemsida, lfv.se.

En del restriktionsområden är alltid ­aktiva, vilket innebär ett ständigt flygförbud. I andra beror det på om det för tillfället finns en aktivitet som kan bli störd eller inte. Hur det ser ut för olika restriktionsområden går att ta reda på, via en så kallad AIP-sida (Aeronautical Information Publication) hos Luftfartsverket. Den är dock ganska krånglig att förstå och kräver viss kunskap om vad ­termerna betyder. I de allra flesta fall anges vem du ska kontakta för att få ett tillstånd.

Om du utan tillstånd flyger i ett restriktionsområde kan du göra dig skyldig till brott mot skyddslagen.

Naturvårdsverkets hemsida läser du mer om var det finns skyddade naturområden. Till exempel är det i vissa nationalparker förbjudet att starta och landa med en drönare, samt att flyga på låg höjd.

Får jag fotografera olyckor med en drönare?

– Enligt Transportstyrelsen är det inte tillåtet att flyga med en drönare i närheten av en olycka på ett sådant sätt att en räddningsinsats kan störas.

Finns det några regler kring radiosändaren i drönaren?

– Radioutrustningen i drönaren ska vara CE-märkt, det vill säga att den uppfyller EU-direktiven. När det gäller frekvenser är det vissa som är tillåtna att använda utan tillstånd, bland annat 2,4 och 5,8 GHz-banden. De har en begränsad utsänd effekt. Vill du använda andra frekvenser eller få högre ut­effekt, behöver du ett tillstånd från Post- och telestyrelsen. Du hittar ansöknings­blankett på deras hemsida, pts.se.

Det finns ingen åldersgräns för att få använda en drönare som väger upp till 25 kg, och som flygs inom synhåll.

Hur gammal måste jag vara för att få flyga?

– Det finns ingen åldersgräns för att få använda en drönare som väger upp till 25 kg, och som flygs inom synhåll. Men för tyngre drönare och om en drönare flygs utom synhåll finns kravet på att ha uppnått en viss ålder, i vissa situationer finns även en övre åldersgräns. Du läser mer om det på Transportstyrelsens hemsida.

Dock gäller oavsett ålder att du måste ha tillstånd för att få flyga en drönare som väger mer än 7 kg.

Om jag är på min egen tomt och ­flyger, behöver jag ta hänsyn till några regler?

– Det är samma regler som gäller där, som på något annat ställe. Flygning inomhus om­fattas däremot inte av reglerna, och du behöver normalt sett inte något tillstånd för att flyga där.

Kan jag visa mina drönarbilder, till exempel genom att ladda upp dem på nätet?

– Grundprincipen är att du behöver ett spridningstillstånd innan du kan ladda upp och sprida bilder som avbildar Sveriges landom­råden från luften. Ett sådant tillstånd får du av Lantmäteriet. Men det finns flera undantag från tillståndsplikten, såsom bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark och offentliga platser som vägar, gator och torg. Läs mer om vilka platser som är undantagna på Lantmäteriets hemsida, där du även kan ansöka om ett spridningstillstånd om du behöver ett sådant.

Finns det några andra lagar jag behöver ta hänsyn till?

– Beroende på hur du använder bilderna kan andra lagar bli aktuella, framför allt om människor syns på ett tydligt sätt i bilderna. På kamerabild.se kan du läsa mer om bland annat EU:s dataskyddsförordning och om hur upphovsrätten för bilder fungerar.

Kan reglerna för drönarflygning komma att förändras framöver?

– Det är möjligt eftersom det pågår ett arbete inom EU för att ta fram ett gemensamt regelverk inom hela unionen. Du kan läsa mer om det på easa.europa.eu/drones.

Läs mer om hur du får flyga med din drönare: transportstyrelsen.se