Fotografering

Så skapar du djup för en bättre berättelse

Här får du tips på hur du kan arbeta med förgrunden och bakgrunden i dina bilder för att skapa mer liv och djup i dina bilder.

Bilder. Det finns mängder av dem. Många av dem är bra, men kanske ännu fler av dem är mindre bra. Med vad är det som gör en bra bild bra egentligen? Ja, en sak som lockar betraktaren in i bilden är om fotografen ­lyckats skapa ett djup i bilden. Det kan man göra på olika sätt. Ett av sätten är att se till att ha en bra förgrund och en bra bakgrund som ger betraktaren en resa in i bilden. Du kan även använda förgrund och bakgrund för att rama in ditt motiv och på så sätt skapa en intressant miljö i din bild.

Hålla koll på allt

Som vanligt är det inte alltid helt enkelt att hålla koll på allting när man ska ta en bild. Det ska komponeras, kollas hörn, exponeras, och sen ska motivet se ut på rätt sätt också. Att dessutom se till att komponera så att du får en bra förgrund och en bra bakgrund kan vara lite överväldigande ibland. Men det är värt att lägga lite tid på att få till dessa två element i bilden då de bidrar till att skapa ett större djup, en mer tredimensionell känsla. En bra förgrund och bakgrund gör din bild tydligare och berättar mer. Det gör den även enklare att titta på, det kan reda upp frågor som betraktaren kan få när den tittar på din bild. Vi börjar framifrån.

Bilder. Det finns mängder av dem. Många av dem är bra, men kanske ännu fler av dem är mindre bra. Med vad är det som gör en bra bild bra egentligen? Ja, en sak som lockar betraktaren in i bilden är om fotografen ­lyckats skapa ett djup i bilden. Det kan man göra på olika sätt. Ett av sätten är att se till att ha en bra förgrund och en bra bakgrund som ger betraktaren en resa in i bilden. Du kan även använda förgrund och bakgrund för att rama in ditt motiv och på så sätt skapa en intressant miljö i din bild.

Hålla koll på allt

Som vanligt är det inte alltid helt enkelt att hålla koll på allting när man ska ta en bild. Det ska komponeras, kollas hörn, exponeras, och sen ska motivet se ut på rätt sätt också. Att dessutom se till att komponera så att du får en bra förgrund och en bra bakgrund kan vara lite överväldigande ibland. Men det är värt att lägga lite tid på att få till dessa två element i bilden då de bidrar till att skapa ett större djup, en mer tredimensionell känsla. En bra förgrund och bakgrund gör din bild tydligare och berättar mer. Det gör den även enklare att titta på, det kan reda upp frågor som betraktaren kan få när den tittar på din bild. Vi börjar framifrån.

Här hjälper den oskarpa förgrunden till att skapa ett djup i bilden genom att förtydliga avståndet mellan förgrunden och motivet.

Förgrundens uppgifter

Vi kan göra det enkelt för oss och bestämma att utrymmet framför ditt huvudmotiv ­kallas för förgrund. Den kan vara olika stor och bestå av olika saker beroende på vad du ska ta för bild.

Förgrunden kan ha flera olika uppgifter. Den kan leda betraktarens blick in i bilden, den kan bidra med information för att förklara bildens innehåll, den kan även komplettera bilden med färg, form eller kontrast.

Här är tar förgrunden över och drar blicken från personen längre in i bilden.

Det du ska försöka undvika är att få förgrunden att ta över, man kan se förgrund och bakgrund som hjälpredor till huvudmotivet. Förgrunden får därför inte ta över uppmärksamheten från motivet, då missar betraktaren bildens poäng. Om ditt motiv har en låg kontrast eller har en neutral färg kan det vara klokt att undvika en förgrund som är väldigt kontrastrik eller färgstark då det lätt kan ta över och leda blicken bort från motivet. Du kan så klart även använda förgrunden för att göra det motsatta, om ditt motiv är tydlige kan du använda en rörig förgrund för att skapa en bild som ger ett stressigare intryck.

Skidspåret i förgrunden skapar en linje som leder blicken mot personen i bilden.

Beror på objektiv

Hur din förgrund ser ut beror på vilket objektiv du väljer, om du vill ha med mer förgrund, kanske för att ge mer information om hur platsen ser ut, ja då blir det enklare med en kortare brännvidd. Det för med sig några andra egenskaper också, du får ett större skärpedjup vilket gör det enklare att göra förgrunden skarp, men också svårare att göra den oskarp om det är det du vill. Risken med att plocka med för mycket förgrund är att det blir en död yta. Om det inte händer något i förgrunden kan den bli för öde och bara »tråka till« bilden. En vidvinkel kan även vara mer effektfull att använda om du vill skapa linjer in i bilden som leder till motivet.

Med ett teleobjektiv händer så klart det motsatta, du får ett snävare perspektiv och förgrunden kommer att vara lätt att göra oskarp, men det blir också svårare att få med lika mycket i förgrunden.

Hur skarp förgrunden blir beror även på hur långt ifrån dig den är. Ju närmare dig förgrunden är (och ju längre från motivet) desto lättare blir det att få den oskarp.

Hur hittar du en bra förgrund?

Ja, nu står du där med tanken att din bild måste ha en bra förgrund, men du hittar ingen. Antagligen är det så att du står upp. Det enklaste sättet att hitta en förgrund är att hitta en annan kameravinkel. En lägre vinkel gör att du kan ta med marken som förgrund. Ställ dig så att du får något mellan dig och motivet, en buske, stenar eller egentligen vad som helst som kan fungera. Vad du ska använda beror ju på vad du vill att den ska signalera.

Här ger den oskarpa för- och bakgrunden bilden ett djup som den annars skulle sakna.

Bakgrunden berättar mer

Om man kan säga att förgrunden leder betraktaren in i bilden så kan man kanske säga att bakgrunden är det som ger bilden, just, sin bakgrund. Bakgrunden visar var man är, kanske om det finns andra där och kanske även vart man är på väg eller var man har varit. Ofta är bakgrunden viktigare för bildens berättelse än förgrunden, förgrunden ger mer estetiska bidrag än berättande. Om man vill generalisera grovt i alla fall.

Därför ska du ta hjälp av bakgrunden för att berätta dina bilders historia. Lägg lite tid på att hitta en bra bakgrund för till exempel ett porträtt, en bakgrund som säger något om personen du ska porträttera. Ibland är ju bakgrunden vad den är, du kanske måste fotografera på en viss plats och då är det svårt att göra så mycket åt bakgrunden. Men tänk på att du ofta kan skapa helt olika bilder genom att bara vända på dig och peka kameran åt ett annat håll. Det här är kanske extra användbart när du fotograferar porträtt. Genom att bara gå runt den du porträtterar kommer du att få olika bakgrunder som ger olika bilder.

Här har helt fel vinkel valts och bakgrunden säger inget mer om platsen än att det är stenigt.
Från den här vinkeln fylls bakgrunden med utsikt över miljön, som spelar en stor roll i bilden.

Ibland är det kanske just bakgrunden det som du är ute efter. Du kanske har hittat en riktigt snygg miljö där du vill ta ett porträtt, då får ju bakgrunden styra din bild. I till exempel en del landskapsbilder är ju det man i vanliga fall kallar bakgrunden det som är huvudmotivet.

Skarp eller oskarp

Du kan välja hur mycket du vill att bakgrunden ska säga i din bild genom att välja hur skarp den ska vara. Med en vidvinkel och med en liten bländare kommer bakgrunden att vara väldigt skarp, då kan du inte gömma något i den och den bör helst harmoniera med övriga delar av bilden. I sådana fall bör den även vara relevant för resten av bilden.

Du kan även tillintetgöra bakgrundens möjlighet att berätta genom att välja en lång brännvidd och en stor bländare. Bakgrunden blir då väldigt oskarp och dess berättande egenskaper försvinner in i blurret. Det är ett bra knep att ta till om du vill isolera ditt motiv. Om du till exempel ska ta ett porträtt som ska kunna användas i många olika sammanhang eller om du ska fotografera en sak där man inte vill få med något störande. Det kan också vara ett bra drag om din bakgrund är väldigt rörig med många detaljer. Genom att göra den oskarpare gör du den lugnare och fokus kommer att hamna på ditt motiv istället.

Trots att skärpan sitter på personen så spelar bakgrunden en stor roll här då den visar målet och vägen dit.

Rama in

Om man tänker på att rama in en bild så är det oftast att sätta den i en fysisk ram det första man tänker på. Men nu ska vi fundera lite mer på att rama in bilden med hjälp av förgrunden eller bakgrunden. Då menar man så klart att skapa en sorts ram kring motivet i bilden med hjälp av andra delar av bilden. Detta för att leda blicken mot motivet, men också för att skapa ett djup och en mer tre­dimensionell känsla i bilden.

Använd gärna förgrunden för att rama in motivet. Den här bilden hade blivit betydligt plattare utan den oskarpa förgrunden som sträcker sig längs sidorna.

Det absolut enklaste sättet att skapa den här ramen när man är ute och fotograferar tycker jag är att leta reda på en buske eller ett träd med lagom täta grenar, sen ställer du dig bakom den och försöker hitta en lucka som matchar ditt motiv. Eftersom du hamnar så nära grenarna blir dessa oskarpa och ger bilden en diffus inramning.

Att rama in motivet är oftast enklare med förgrunden, men det går så klart bra även med bakgrunden. Det finns inga direkta regler kring vad som är lämpligast. Skulle det finnas några regler går det som vanligt alldeles utmärkt att bryta mot dem om man tycker att det passar.