https://www.kamerabild.se/fotoskolor/v-lj-r-tt-objektiv
486946
Fotoskolor
Skola

Välj rätt objektiv

[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/imported/578492.jpg?itok=oy2DuBq7', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/imported/578492.jpg?itok=oy2DuBq7', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/imported/578492.jpg', w: 470, h: 300, title: ' ' },]

Totalbetyg

Genom att byta objektiv ökar ens bildmöjligheter. Man kan ta fler sorters bilder. Att byta till ett dyrare kamerahus ger sällan lika stor ökning av möjligheten att ta fler sorters bilder. Därför är huvudregeln att det ger mer att lägga sina pengar på objektiv.Vi hälper dig att hålla reda på begreppen när du ska välja objektiv.

Vidvinkel

Är ett objektiv med en vid bildvinkel som kan få med mycket på bilen. De med störst bildvinkel brukar kallas super- eller ultravidvinkel.

Normal

Kallas ett objektiv som ger en bildvinkel mellan vidvinkel och tele. Bilder tagna med normalobjektiv ligger närmast hur vi uppfattar motiven med ögat.

Tele

Är begreppet för ett objektiv med snäv bildvinkel. Man pratar om korta och långa telen beroende på bildvinkel. De långa teleobjektiven är också längre rent fysiskt.

Makro

Menas fotografering av små motiv på nära håll. På zoomobjektiv indikerar ordet makro att objektivet har extra kort närgräns. Förmågan att fotografera på nära håll är som regel bättre med så kallade makroobjektv. De har med få undantag fast brännvidd.

Att komma nära rent fysiskt kan skrämma insekter och därför finns det makro-teleobjektiv som kan avbild lika små motiv men på längre avstånd.

Normalzoomen

De flesta köper sin första systemkamera tillsammans med en så kallat normalzoom. Den kallas så för att zoomomfånget går från vidvinkel över normalområdet till lätt tele. Ett sådant objektiv kan också kallas standardzoom. Många kompletterar sedan med en tele- eller vidvinkelzoom.

Zoomområde = Bildvinkel = Brännvidd

När du vrider på zoomringen från vidvinkel till tele ändrar du objektivets bildvinkel. Alltså hur vitt eller snävt objektivet fångar in motivet. Bildvinkeln anges i grader men kan också översättas till en brännvidd. Det är brännvidden som står på objektivet och anges i millimeter. En typisk normalzoom går från 18 mm till 55 mm.

Fasta objektiv har inte zoom

Med zoom menas att brännvidden går att ändra. Det finns också objektiv med fast brännvidd. De kallas "fasta objektiv".

Ju mindre sensorn är desto snävare blir bildvinkeln. Vi kan också säga mer teleeffekt. Idag har Canon, Nikon och Sony kameror med olika sensorstorlekar.

Bländaren

För att styra hur mycket ljus som kommer in på sensorn finns det en bländare i objektivet som kan strypa ljusflödet. På äldre objektiv finns en bländarring med siffror som indikerar hur stor öppningen är.

I moderna kameror anges bländaröppningen på kamerans display med siffror. Ju lägre siffra desto större öppning.

Typiska hela bländarvärden är 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22.

Ljusstyrka

Objektivets förmåga att fånga in ljus kallas ljusstyrka. Den anges på objektivet tillsammans med brännvidden och är bländarens största möjliga öppning (lägsta värde).

Högre ljusstyrka innebär en dyrare konstruktion, men också större förmåga att fotografera i svagt ljus.

Bildstabilisering

Canon, Nikon och Sigma säljer objektiv med inbyggd bildstabilisering. Andra märken säljer istället kamerahus med bildstabilisering. Med bildstabilisering får man fler skarpa bilder tack vare att funktionen dämpar de små skakningar som handen ger. Hur stor effekten är varierar. Ju effektivare desto längre slutartid kan användas utan att bilderna blir oskarpa.

Bländarsteg

För att beskriva skillnader i inställningar används begreppet bländarsteg. Det är synonymt mer exponeringssteg (EV-steg) som är en mer korrekt term.

Två bländarsteg är en fördubbling eller halvering av bländarvärdet. Ett bländarsteg motsvarar en fördubbling eller halvering av exponeringstiden eller ISO-värdet.

Exempelvis har ett objektiv med ljusstyrka 2,8 två stegs högre ljusstyrka än ett objektiv med ljusstyrka 5,6.

Skärpedjup

Genom att ändra bländaröppning kan man variera skärpedjupet, från hur nära till hur långt bort skärpan hamnar.

På objektiv med fast brännvidd finns en skala som visas hur stort skärpedjupet blir vid ett givet avstånd med en viss bländaröppning.

Det enklaste sättet att få en uppfattning om skärpedjupet är genom att ta en bild och titta på skärmen.

I sökaren visas bilden med största bländaröppningen för att sökarbilden ska bli så ljus som möjligt.

Autofokus

Idag har de flesta objektiv automatisk skärpeinställning - autofokus. Vid exempelvis närbildsfotografering kan det vara en fördel att ställa in skärpan manuellt. De flesta objektiv går att ställa om till manuell skärpeinställning (fokusering).

Närgräns

Det kortaste avståndet man kan ställa skärpan på kallas närgräns. Hos makroobjektiv anger man även avbildningsskala.

Avbildningsskala

På makroobjektiv anges avbildningsskala. Vid skala 1:1 blir den minsta ytan som kan avbildas lika stor som sensorn.

Fisheye

Ett objektiv med extrem bildvinkel. Raka linjer blir utbuktade. Kallas fisheye för att fiskar antas se världen på ett liknande sätt. Fisheye-objektiv används ofta för undervattensfotografering där det sällan finns raka linjer och det gäller att få med mycket på kort avstånd. De används också för att få extrema bilder av vissa populära sporter som skateboard och snowboard.