https://www.kamerabild.se/grand-prix/regler-for-tavling-i-grand-prix
544723
Grand Prix

Regler för tävling i Grand Prix

Totalbetyg

Fullständiga regler för tävlingen Grand Prix.

SÅ HÄR TÄVLAR DU

Gå in på tävlingssidan www.kamerabild.se/gp – där hittar du information om hur du deltar i tävlingen.

 

Att ladda upp bilder

 • www.kamerabild.se/laddaupp hittar du information om bilduppladdning.
 • Fyll i uppladdningsformuläret och se till att dina bilder stämmer överens med specifikationen för bilden
 • Välj högst fem bilder i jpg-format till varje etapp
 • Följ etappens tema
 • Bilder med vattenstämplar eller logotyper diskvalificeras
 • Du kan endast skicka in bilder till den aktuella etappen
 • Minst 2000 pixlar på längsta bildsidan
 • Bildfilen bör vara runt 3 megabyte stor. Vi har en gräns på varje bildfil på 10 megabyte

 

Att tävla i lag

 • För att anmäla ett lag, fyll i formuläret "Anmäl lag"
 • För att tävla i lag måste laget vara anmält och giltigt
 • Laget tilldelas 10 poäng per publicerad bild, oavsett vilken plats den publicerade bilden fick.
 • För att tillgodoräkna lagpoäng måste lagtillhörigheten ha angetts vid bilduppladdningen
 • Minst två men högst tre unika personer krävs för ett lag
 • Det går att lägga till medlemmar när som helst, så länge antalet inte överstiger tre
 • Som medlem kan man sluta i en grupp, men då försvinner också de poäng den medlemmen samlat in till gruppen
 • Man kan endast vara med i ett lag och man kan inte retroaktivt ge sina individuella poäng till en grupp.

 

Övriga regler

 • Juryns beslut går inte att överklaga
 • Kamera & Bild och de prisgivande företagen förbehåller sig rätten att publicera vinnande bilder (både etapp- och totalsegrare) i samband med information om och marknadsföring av tävlingen Grand Prix, i elektronisk och tryckt form, såsom hemsidan, sociala medier och magasinet Kamera & Bild
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
 • En deltagare som tävlat på individuell nivå och senare går med i ett lag får inte tillföra eventuella tidigare vunna poäng till laget
 • Bara de poäng som medlemmen samlar medan han eller hon är medlem i laget räknas till lagtotalen
 • Självklart måste du själv vara upphovsman till bilderna du tävlar med
 • En bild som tidigare fått poäng i Grand Prix kan inte få poäng
 • Endast en bild per fotograf kan få poäng av domaren i den aktuella etappen
 • Vi tar bara emot bilder i form av digitala bildfiler
 • Juryn består av en fotograf som skiftas till varje etapp som bedömer bilderna utifrån etappens valda tema
 • Varje juryfotograf presenteras ett nummer i förväg samt på webben. I en omgång kommer Kamera & Bilds redaktion att vara jury
 • Den fotograf som samlat ihop flest poäng blir Årets fotograf
 • Hamnar flera fotografer på samma poäng räknas först antalet guld, sedan antalet silver och så vidare
 • Samma princip som i ovan punkt vid samma poäng, används för att skilja lag åt som hamnat på samma poäng
 • Alla kan vara med och tävla oavsett tidigare vinster

 

Läs mer om hur du lämnar ditt tävlingsbidrag på www.kamerabild.se/gp.

167315513313063_2245201962191064