Etappvinnare

Vinnarna i Grand Prix etapp 2

Guld: Anna Lindgren, J-A-O
Silver: Jenny Stjernström, J-A-O
Silver: Lars Fästh, LKL
Brons: Kenneth Modin, KeGuAn
Brons: Martin Johansson, Jaktlins
Brons: Vanessa Wall
Hedersomnämnande: Eva-Lena Johansson, Kalmar Fotoklubb lag 2
Hedersomnämnande: Dennis Hjelmström
Hedersomnämnande: Daniel Rodolfi, nokiNPix
Hedersomnämnande: Barbro Julstad, Barsö
Hedersomnämnande: Carina Hedlund, Görans lärjungar
Hedersomnämnande: Ulf Hagberg, Gatsby
Hedersomnämnande: Göran Zebühr, GBK
Hedersomnämnande: Ingemar Olsson
Hedersomnämnande: Andreas Norstedt
Hedersomnämnande: Sara Victoria Sandberg
Hedersomnämnande: Torbjörn Johansson
Hedersomnämnande: Kemal Sahacic
Hedersomnämnande: Mareike Timm, MGM Focus
Hedersomnämnande: Sofia Theodoridoy
Hedersomnämnande: Stefan J Nilsson

Domaren har sagt sitt och här är de vinnande bilderna i den andra etappen av Grand Prix 2022.

Grand Prix 2022 etapp 2 – Tema: Konstnärligt

Aktuell ställning – etapp 2

Domare: Lisalove Bäckman

Lisalove Bäckman, fotokonstnär.

Årets andra etapp av läsartävlingen Grand Prix bedömdes av fotokonstnären Lisalove Bäckman, utifrån temat »konstnärligt«.

Hade du någon speciell taktik närdu gjorde din bedömning?

– Först skummade jag väldigt översiktligt igenom materialet för att få en hum om innehållet. Sedan gick jag igenom bild för bild och sorterade ut ett första urval om drygt 40 bilder som på något vis utmärkte sig. Därefter gallrade jag ned till ungefär hälften för att mer noggrant börja känna på och analysera bidragen.

Hur tycker du läsarna lyckades med attförhålla sig till temat »konstnärligt«?

– Det är ett brett tema och öppet för tolkningar och vitt skilda uttryck. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig och blev glad att se flera kreativa inslag och experimentlusta bland bidragen, likväl som mer nedskalade och genomtänkta bildrutor.

Har du några tips på vad läsarna börtänka på för att skapa bättre bilder?

– Det är givetvis subjektivt vad en bra bild är. Jag fann att många av läsarna visade prov på experimentlusta och att utforska tekniker som står till buds – vilket är toppen för att skapa intressanta bilder. I den konstnärliga genren tänker jag att det är viktigt att hitta sitt uttryckssätt och lita till sin egen berättarröst. Ett tips är att stanna upp och ställa sig frågor under processen för att kunna göra medvetna val och justeringar. Det är lärorikt och kan öka chansen att nå ett slutresultat som stämmer överens med den vision som fanns på förhand. Ett annat enkelt tips är att beskära noggrannare, det fanns bilder som placerat sig högre om de beskurits mer omsorgsfullt.

Var segerbilden given på en gång,eller var den svår att välja?

– Det var svårt att först välja ut topp sex och sedan också rangordna dessa. Efter att jag snurrat runt bland ett rätt spretigt urval om ett tiotal bilder så landade jag mer och mer i bilder som bar på en berättelse eller väckte nyfikenhet hos mig. Segerbilden var en av de som fångade mitt intresse vid första anblicken.

Var det roligt att vara domare? Skulle du göra det igen?

– Det är givande att ta del av andras bilder och intressant att se bredden inom en genre, hur olika ett tema kan ­tolkas av såväl den som gjort bilden som av betraktaren. Det är nyttigt att formulera sig kring bilder och fundera över vad det är som attraherar en. Glädjer mig åt den ­skaparglöd som finns och betraktar gärna bilder på detta sätt igen.

Var med och tävla i Grand Prix 2022!