Grammatica officinalis – Marie Andersson

Skriv en kort text om utställningens innehåll

I Marie Anderssons konst söker hon sig tillbaka i historien och letar efter fragment från det som inte längre finns eller aldrig blev av. I gränslandet mellan fantasi och verklighet utforskar hon ett nytt sätt att se på tid, minne och rum. Dåtid, nutid och framtid existerar samtidigt i ett obehindrat flöde och luckrar upp det vi kallar nuet. Med en experimenterande och sökande arbetsmetod utgår Andersson ofta från filosofiska teorier och historiska platser. Hon utforskar tidigare avfärdade tankevärldar och presenterar utfallet tillsammans med dokumentationer av sina egna personliga upplevelser.

Den 30 mars kl 18.30 håler Marie Andersson ett artist talk på Fotogalleriet [format].

Mer information

Län: 
Skåne län
Ort: 
Malmö
Plats: 
fotogalleriet [format], Mazettihuset, Friisgatan 15b, Malmö
Period för utställning: 
17 mar 2017 till 30 apr 2017
Tid för vernissage: 
17 mar 2017 - 17:00 till 20:00