Martha Cooper City Play

Om utställningen

I utställningen City Play (18 mars-2 juli) presenteras ett drygt sextiotal bilder från Martha Coopers tid som fotograf på New York Post, tagna åren 1977-1980.

Året var 1977 och Martha Cooper hade precis fått anställning på New York Post som deras första kvinnliga fotograf. New York var i ekonomisk recession och hon brukade stanna till i Alphabet City på Lower East Side, alldeles i närheten av redaktionen. Stadsdelen var svårt nedgången, mellan de kvarvarande hyreshusen lekte barn på rivningstomter och i skrotade bilar. Martha blev bekant med barnen och fick tillträde till deras fantasivärldar.

-Jag intresserade mig för vad barn gjorde när de var ensamma, när deras föräldrar inte såg på. De lekte till synes obekymrat ensamma på gatan på ett sätt som skulle upplevas som främmande idag, säger Martha Cooper.

Bilderna uppmärksammades först långt senare och 25 år efter att de tagits gavs böckerna New York State of Mind och Street Play ut. Idag anses bildmaterialet som ett unikt historiskt dokument.

Mer information

Län: 
Stockholms län
Ort: 
Huddinge
Plats: 
Fullersta Gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge
Period för utställning: 
18 mar 2017 till 2 jul 2017
Tid för vernissage: 
18 mar 2017 - 12:00 till 16:00