Bending Reality - Erik Johansson

Om utställningen

Erik Johanssons fotografiska illusioner av verkligheten fascinerar, roar och utmanar ögat. De surrealistiska omformuleringarna av det invanda och välbekanta experimenterar med hisnande optiska illusioner.

Genom att finkänsligt arrangera formerna i bilderna inbjuds vi att undersöka det som vid första anblicken ter sig välbekant och logiskt, men som vid en närmare granskning leker med de förväntningar vi har.

Erik Johansson använder kameran som ett verktyg och en metod för genomförande av sina idéer, snarare än ögonblick, som oftast är det gängse inom fotografering. Den färdiga bilden är en tidskrävande process som ofta består av en kombination av hundratals fotografier sammanfogade till en.

På kort tid har Erik Johansson rönt stor internationell uppmärksamhet som surrealistisk bildmakare, fotograf och retuschör. Utställningen på Dunkers är den mest omfattande hittills och kommer även att inkludera aldrig tidigare visade verk.

Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus.

(Foto Dunkers: Ulf Celander )

Mer information

Län: 
Skåne län
Ort: 
Helsingborg
Plats: 
Dunkers Kulthurhus
Period för utställning: 
17 jun 2017 till 8 okt 2017
Tid för vernissage: 
16 jun 2017 - 18:00 till 20:00