Aron Mattsson - C O R P U S M A T E R I A

Om utställningen

Aron Mattssons konstnärsskap tar avstamp i det analoga och han använder det både som metod och redskap. I sina olika projekt utforskar han det svartvita fotografiets möjligheter. För den som, likt mig, inte lever i det analoga fotografiets värld är det svårt att föreställa sig till vilken grad dessa verktyg präglar alsterna. Arons bilder får ofta en drömsk kvalitet till följd av tekniken som, till skillnad från det digitala, alltid efterlämnar spår från mediet självt. Denna typ av fotografi formas av en nyckfullhet som Aron utnyttjar i sina porträtt. Jag tänker mig att han genom sitt skapande, medvetet eller omedvetet, hyllar fotografiets tidiga historia. 

I sitt föregående projekt 'Nox Sanctum' stod det ockultai fokus. Som ett sökande efter magi lät bilderna bryta gränsen mellan verklighet och fantasi. I detta projekt tittar Aron på en annan gräns, den mellan kropp och ting.

I utställningen 'Corpus Materia' består varje verk av två bilder som med fördel läses tillsammans, som en kropp eller ett ting. Men i denna lek med den dekonstruerade kroppen vill Aron inte bara blicka mot gränsen mellan kropp och ting utan också vidare till gränden mellan liv och död. Det går att se det som att dessa fotografier inte bara bryter en gräns, utan snarare suddar ut den helt. Dessa utsnitt av tvetydig verklighet skapar en slags antropomorfisk harmoni vars enda skiljelinje är en tunn svartbränd ram. 

Om vi föreställer oss att vi kan blicka in i vårt eget inre, ner till mikroskopisk nivå så måste vi erkänna att vi alla består av samma beståndsdelar. Vi är alla kolbaserade livsformer, människa eller inte. Av kol är du kommen, till kol skall du åter vandra. Eller som Mattsson själv säger: ”vi alla är uppbyggda av samma stoff, elektroner, protoner och tomhet”.

Mer information

Län: 
Västra Götalands län
Ort: 
Göteborg
Plats: 
Galleri Elf, Alfhemsgatan 2
Period för utställning: 
9 apr 2019
Tid för vernissage: 
13 apr 2019 - 11:00 till 19 maj 2019 - 16:00