Lägsta Punkten

Om utställningen

Lägsta Punkten (pågående fotografiskt landskaps projekt av André Wolff)

Fotografisk dokumentation av Sveriges lägsta punkt och dess närliggande terräng och naturområden inom Vattenriket: Björkhem, Ekenabben, Håslövsängar och Åsum. 

Fotoprojektet påbörjades vid ett besök av Lägsta Punkten i mars 2015, och har sedan dess fotograferats årligen, uteslutande under februari och mars månad. 

Till skillnad från Sveriges högsta punkt, Kebnekaise, med sitt storslagna och mäktiga intryck, uppenbarar sig lägsta punkten med dess närliggande platser vid första anblick som raka motsatsen, trivial och intressant. Sveriges lägsta punkt verkar rentav avsiktligt gömd bakom en bensinstation och ett reningsverk. trots sitt geografiska läge, mindre än två kilometer från Kristianstad centrum, är platsen ofta folktom och upplevs öde.

Fotodokumentationen visar upp ensliga och avsides belägna platser, ibland i sånär ogenomtränglig terräng, bakom träsk och obanad våtmark. på grund av den låga marknivån (Lägsta punkten: 2,32 meter under havsytan) är vattnet ett ständigt närvarande element, som bidrar till landskapets unika karaktär. Vattenmängden som verkar påskynda nedbrytningsprocesserna i terrängen bildar dramatiska, ibland näst intill post-apokalyptiska scenerier, som förstärks under vintertid, då träden står nakna i sin vintervila.

 

Mer information

Län: 
Skåne län
Ort: 
Åhus
Plats: 
Åhus Museum
Period för utställning: 
19 apr 2019 till 22 apr 2019
Tid för vernissage: 
18 apr 2019 - 17:00 till 19:00