A WAY AWAY - svenska fotografer möter världen 1862-2018

Om utställningen

Vad är det vi ser när vi reser? Med vilka ögon betraktar vi världen? Vad säger våra fotografier om platserna och människorna vi möter – och om oss själva?

 

Utställningen A WAY AWAY visar hur 36 svenska fotografer på resande fot har betraktat och tolkat världen med kameran som verktyg. Från 1920-talets Ryssland till våra dagars Amerika och Australien får vi genom hundratals bilderna ta del av en lång rad personliga berättelser och levnadsöden.

 

Förutom yrkesfotografer möter vi även missionärer, kungligheter, militärer, författare, pressfotografer, vetenskapsmän samt äventyrare, som alla har utforskat världen utifrån egna perspektiv och med olika syften.

 

I mångfalden av bilder får vi en glimt av hur resande svenskar under drygt halvtannat sekel har betraktat världen och velat förmedla den till sin samtid. Fotografens möte med sitt objekt har alltid varit en laddad och mångtydig relation. Vad säger våra egna bilder idag om oss själva och vår egen blick?

 

A WAY AWAY är producerad av Landskrona Museum och Landskrona Foto och är den sista delen av en fototriologi som visades på Landskrona Museum under 2018-2019. Utställningen erbjuder ett unikt tillfälle att ta del av Världskulturmuseernas bildsamlingar samt ett flertal andra offentliga och privata samlingar.

 

Mer information

Län: 
Stockholms län
Ort: 
Stockholm
Plats: 
Djurgårdsbrunnsvägen 34, Gärdet
Period för utställning: 
5 jun 2019 till 24 maj 2020