programvara

Adobe visar ett snabbare markeringsverktyg med AI

Adobe har visat upp ett nytt verktyg som ska göra det snabbare att markera och frilägga objekt i dina bilder. Verktyget förlitar sig på Adobes artificiella intelligens Sensei.

Det nya verktyget, som kommer att ta plats bredvid trollstaven, är en utveckling av det som nu kallas för "Snabbval". Ett verktyg som alltså kan markera objekt i bilden antingen utifrån vad programmet själv bedömer vara det huvudsakliga motivet i bilden eller genom att du klickar på objektet du vill markera.

Nyheten bygger på tekniken från "Snabbval" men ger ytterligare alternativ. Du kan nu använda antingen en rutmarkör eller ett lasso för att ringa in ett objekt du vill ha markerat, sedan räknar programvaran ut vad i din markering som är det du vill ha markerat och frilägger det efter bästa förmåga.

Verktyget, som kallas Object selection tool i den engelskspråkiga versionen, kommer att lanseras inom kort. Vad det innebär mer exakt vet vi inte, men sannolikt inom någon månad.