Nyhet

Ambulanspersonal: Stoppa fotografering av olyckor

"Folk tar upp plats och kommer närmare och närmare", säger Henrik Johansson, ordförande i fackförbundet Alarm Ambulansförbundet kring att allt fler personer fotograferar olycksplatser utan att hjälpa till.

I en intervju till TT meddelar fackförbundet Alarm Ambulansförbundet att ett ökat antal fotograferande människor nu börjar bli ett problem för personal på plats.

– Någonting har blivit skruvat. Man ska inte ta bilder på människor som sitter fastklämda i bilar eller hoppat över en bro eller så. Det är djupt oetiskt, precis som när folk tar bilder i stället för att hjälpa till, säger Alarm Ambulansförbundets ordförande Henrik Johansson.

Som exempel tar Henrik en trafikolycka som skett under helgen:

– Där var det en klunga av människor som höll sina telefonkameror ungefär som ett bröllop, från några meter bara.

I ämnet tas även fenomenet "åskådareffekten" upp som en möjlig förklaring för problematiken. Effekten innebär att en grupp folk som står vid en olycka där ingen hjälper till, förstärker känslan hos personerna att det som hänt kanske inte är så farligt eftersom ingen hjälper till – samtidigt som åskådarna undrar varför just jag ska hjälpa till, det finns nog någon annan som är bättre lämpad.

Med andra ord, ju större antal åskådare, desto mindre sannolikt är det att någon av dem kommer att hjälpa. Flera variabler bidrar till att förklara varför åskådareffekten uppstår. Dessa variabler är: tvetydighet, sammanhållning och spridning av ansvar.

Läsvärt kring fenomenet är Johan Wessels krönika "Ingen hjälper – alla fotar" där han diskuterar kring problematiken med att alla ska fotografera vid olyckor.

Den föreslagna lagskärpningen skulle kunna komma i konflikt med journalisters och fotografers arbete, men man måste också kolla på individens bästa i situationen, meddelar förbundet, som nu ska uppvakta justitiedepartementet samt myndigheterna MSB och Socialstyrelsen för att diskutera problematiken.

− Ett förbud skulle minska öppenheten i samhället. En sådan lagstiftning skulle riskera att skapa en föreställning om att fotografering på allmän plats inte är tillåtet, och öppna för mycket svåra avvägnings- och definitionsproblem av vad som är tillåtet och inte tillåtet för såväl privatpersoner som yrkesfotografer, säger Ulrica Widsell, ordförande för Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, i ett pressmeddelande.