Fotonyhet

Amnesty tog ner AI-bilder efter kritik

En av de AI-genererade bilder som Amnesty använt för att kritisera den colombianska polisens agerande.
En av de AI-genererade bilder som Amnesty använt för att kritisera den colombianska polisens agerande.

Organisationen Amnesty har, efter kritik, tagit ner AI-genererade bilder som de publicerat tillsammans med kritik riktad mot den colombianska polisens våldsamma agerande mot demonstranter i landet.

Sedan slutet av april har stora grupper protesterat mot en skattereform i Colombia och demonstranterna har mötts med våld från polisen. Samhällsorganisationer rapporterar att över 20 personer har dött som ett resultat av polisens ingripanden och flera hundra har gripits. Människorättsorganisationen Amnesty har protesterat mot våldet som utförs av den colombianska polisen och har bland annat twittrat om det. Det som dock uppmärksammats av flera, bland annat fotografer, är att man framförde sina protester med hjälp av AI-genererade bilder som föreställer demonstranter och den colombianska polisen.

Amnesty har fått kritik för att de använda sig av AI-bilder i sitt inlägg och har sedan valt att plocka ner inlägget med de kritiserade bilderna.

Kritiker menar att man genom att använda sig av syntetiska bilder förminskar värdet av bildjournalistik och skapar en miljö där det är lättare att misstro bilder som publiceras från den här typen av händelser. Man menar också att användandet av syntetiska bilder tar arbete från de fotografer som befinner sig på osäkra platser för att sprida dokumentära bilder därifrån.

Amnesty i sin tur menar att man använde sig av bilderna för att skydda identiteterna på de som protesterar eftersom de annars skulle kunna drabbas av vedergällningar från polisen. Amnesty menar att man kommit fram till detta efter att ha diskuterat frågan med olika organisationer i Colombia. Man pekar också på att de skrivit ut att bilderna var syntetiska och att de inte ville missleda någon. I dagsläget har inte Amnesty någon uttalad policy kring syntetiska bilder och säger att de bara använder det när det handlar om att skydda människorättsorganisationer och deras medlemmar. De meddelar också att de tar kritiken på allvar och att de inte kommer att använda sig av syntetiska bilder igen förrän de har en klar policy i ämnet.

Vad tycker du, bör man använda AI-genererade bilder på det sätt som Amnesty gjorde här?