Utställning

Anders Zorn tar plats på Fotografiska

Anders Zorn utanför Zorngården i Mora. Här med hunden Liten i famnen.
Förlaga till tavlan Vid Siljan. Foto: Anders Zorn
Självporträtt med Emma Zorn och Eva Sparre. Foto: Anders Zorn
Aktstudie i skärgården med Zorns ansikte i förgrunden. Foto: Anders Zorn

När du tänker på namnet Anders Zorn är det säkert så att du inte kopplar ihop honom med fotografi. Snarare med lättklädda kullor och Dalarna. Men Zorn var även en driven fotograf och flera av hans bilder kommer att ställas ut på Fotografiska i sommar.

Anders Zorn är mest, och nästan uteslutande, känd för sina målningar. Men flera av hans mest kända tavlor hade fotografier som förebilder, bland annat den kända Midsommardans.

Zorn började tidigt utveckla sitt fotograferande och så fort rullfilmstekniken blev tillgänglig köpte han en av de första sådana kamerorna under en av sina resor till USA. Han var en tekniskt intresserad fotograf som experimenterade mycket med både dubbelexponeringar och olika effekter som kunde uppnås på den här tiden.

Trots att Zorn är känd för bildskapande, om än i form av tavlor, så har hans fotografier inte visats i någons större usträckning tidigare. Under hans egen levnadstid ansågs det inte helt fint att använda fotografier som underlag för sina tavlor. Han höll därför sina bilder till större delen inom familjen. Det var först på 1960-talet som en samling negativ från Anders Zorn återupptäcktes och nu ska de bli både en uställning och en bok.

Totalt kommer 65 bilder och 13 etsningar att visas på Fotografiska. Utställningen är ett samarbete mellan Fotografiska, Nationalmuseum och Zornmuseet. Uställningen kommer att pågå mellan den 5 juni och 30 augusti.