Vetenskap

Andra bilden på det svarta hålet visar magnetfältets riktning

Astronomer från Chalmers har varit med och arbetat fram den nya bilden på det svarta hålet, som nu även visar ljusets polarisation.

I april 2019 skrev Kamera Bild omnär 200 astronomer och forskare från 40 olika länder för första gången lyckats skapa en bild på siluetten av ett svart hål.Nu visar nya mätningar från Event Horizon Telescope hur det supermassiva svarta hålet i galaxen M87, belägen 55 miljoner ljusår bort, ser ut i polariserat ljus.

Astronomerna har nu skapat en ny bild som visar polarisationen på ljuset kring det svarta hålet. Just polariserat ljus i galaxer är något som påvisar ett magnetfält, något som i denna bild kan visa hur de energirika jetstrålarna bildas i M87.

– Vi har nu fått nästa viktiga ledtråd för att kunna förstå hur magnetiska fält fungerar i närheten av svarta hål, och hur aktiviteten i detta mycket kompakta område i rymden kan ge upphov till energirika jetstrålar som når långt bortom galaxen, sägerMonica Mościbrodzka, biträdande professor vid Radbouduniversitetet i Nederländerna.

Bilden visar jetstrålen från M87 i polariserat ljus, där magnetfältet visualiseras.

Ser detaljer

Genom att studera det polariserade ljuset som skickas ut från områdena kring det svarta hålet, har forskarna kunnat kartlägga hur de magnetiska fältlinjerna fördelar sig vid och runt hålets centrum. På så vis kan förtåelsen för magnetfältet styr det material som faller in i det svarta hålet – och hur de energirika jetstrålar som hålet skickar ut skapas.

För att se alla detaljer i denna höga upplösning som EHT uppnår – jämfört med storleken på ett kreditkort på månen –kopplades åtta radioteleskop världen över för att skapa det virtuella teleskopetEvent Horizon Telescopesom är lika stort som jorden.

Genom Europeiska sydobservatoriet ESO och APEX där Onsala rymdobservatorium är en partner, deltar även Sverige i forskningen. Just Sveriges bidrag har varit betydelsefull för att beräkningarna ska bli korrekta, något som varit avgörande för den bild som nu presenteras.

– Onsalaobservatoriet har även ansvarat för kalibreringen av ALMA-data och dess roll som en partner i APEX-teleskopet har varit kritiskt för att kunna beräkna och kalibrera för instrumentpolarisationen som uppstår i ALMA,säger Iván Martí-Vidal, tidigare verksam vid Onsala rymdobservatorium.