UTSTÄLLNING

Anna Odells "Psyket" ställs ut på Cecilia Hillström Gallery

Stillbild från "Psyket", Anna Odell.

Konstnären och filmaren Anna Odell ställer ut bilder och film från "Psyket" där hon undersöker dynamiken mellan patient och vårdgivare.

Anna Odell är bland annat känd för sin film Återträffen där hon undersöker de strukturer och sociala beteenden som finns mellan tidigare klasskamrater. 

Nu fortsätter hon att undersöka förhållanden mellan människor i sin nya film "Psyket" som bygger på dynamiken som uppstår i komplexa situationer när patient och vårdgivare interagerar med varandra. 

I filmen blandas intervjuer med Odells vårdpersonal från tiden under 90-talet då hon var inlagd för psykisk ohälsa, med utdrag ur hennes journaler och skådespeleri.

"I arbetet med det här projektet använder jag mig delvis av mina egna erfarenheter, då jag mellan 16-23 års ålder tillbringade mycket tid inom den slutna psykiatrin. Man hade då gett mig diagnosen schizofreni och ansåg att jag aldrig skulle komma tillbaka till ett normalt liv”, berättar Anna Odell.

Stillbilder och video från "Psyket" ställs ut på Cecilia Hillström Gallery med öppning torsdag 11 januari 2024 17.00–20.00. Utställningen pågår till 17 februari 2024. Utställningen visas även på Uppsala Konstmuseum 2 mars – 1 april 2024.