https://www.kamerabild.se/nyheter/antalet-bilder-i-dagstidningar-kar-dramatiskt
544832
Nyheter
Nyhet

Antalet bilder i dagstidningar ökar dramatiskt

Totalbetyg

Allt fler fotografer sägs upp från Sveriges redaktioner, samtidigt som frilansfotograferna får det allt svårare. Men ny forskning visar att bilder i dag tar allt större plats och ökar i antal i tidningar.

För bara någon vecka sedan skrev Kamera & Bild att Göteborgs-Posten bantar sin redaktion och att bara en fotograf får stanna. Detta är bara en redaktion i ledet över hur bildjournalistiken decimeras på Sveriges stora tidningar – exemplen är många. Samtidigt blir det allt svårare för frilansfotografer att få betalt för sitt jobb då exempelvis företag som Aller media och Bonnier tidskrifter försöker få sina frilansare att sälja bort upphovsrätten för all framtid.

Men ändå är det många redaktioner som framhäver att de satsar på bilden och på bildjournalistiken. I morgon presenteras bland annat vinnarna i Årets Bild (se alla vinnare här), något som Mia Karlsvärd, ordförande i Pressfotografernas klubb, skriver om på i en artikel på Medievärlden i dag:

"Kommer media i framtiden kunna förmedla god bildjournalistik utan skickliga fotografer? Så klart inte. Varför tar då det ena medieföretaget efter det andra beslutet att dumpa bilden?"

Tyska tidningen Bild-Zeitung tog förra året bort alla bilder i en av sina tidningar för att betona bildjournalistikens värde och öppna för debatten.

Forskning visar bildens betydelse

FOTO: Per Larsson
Terje Lindblom.
Men ny forskning som Kamera & Bild har tagit del av visar motsatsen – det är precis bilder och bildjournalistik som tidningarna borde satsa på, i stället för att dra ner på antal fotografer och genomtänkta bildjournalistiska reportage. Terje Lindblom, doktorand vid Mittuniversitetets avdelning för medie och kommunikationsforskning, forskar på de förändrade förutsättningarna och villkoren för bildjournalistiken och bildjournalister i Sverige i mitten av 2010-talet.

Ett utdrag ur Terje Lindbloms forskning visar att antalet bilder i dagstidningar har ökat dramatiskt under de två senaste decennierna. Urvalet i forskningen baserar sig på 14871 bilder, från 1995 till 2013 under en specifik vecka i oktober varje år från ett urval svenska dagstidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenskan och Helsingborgs Dagblad.

– Antalet bilder i dagstidningar har ökat dramatiskt under de två senaste decennierna, vilket vi kan se i diagrammet, medan dagstidningarnas upplagor går neråt. Det kan man tolka på flera olika sätt, men jag tolkar det som att bildjournalistik är viktigt och ökar, att vi lever i en allt mer visuell värld och samhälle.

 

GRAFIK: Terje Lindblom
Grafen visar att antalet bilder i dagstidningar har ökat dramatiskt under de två senaste decennierna.

 

Utmanar yrkesrollerna

Terje konstaterar också att tidningarna innehåller allt mindre text till förmån för bilden, vilket också borde vara ytterligare en orsak till att ha bra, utbildade fotografer för att visualiera artiklarna i tidningen.

Han menar att branschen just nu står inför många förändringar, där yrkesrollen hos fotografen utmanas, och att den utmaningen i mångt och mycket handlar om att förändra de traditionella synsättet på vad journalistik och bildjournalistik ska förmedla och visa.

– I detta konkurrensutsatta men samtidigt starkt visuella medielandskap, verkar det inte vara en fråga om huruvida bilder och visuellt material har en framtid eller ej, utan snarare en fråga om hur bildjournalisternas förändrade yrkesroll och position kan komma att te sig efter detta paradigmskifte, säger Terje.

 

Terje Lindbloms licensiatavhandling kommer vara klar våren 2017.