Fotografer

Årets Dokumentärfotopris går till tre olika fotografer

Arbetets museum har delat ut årets dokumentärfotopris i tjugoett år och de har nu presenterat årets tre pristagare.

I år tilldelas tre fotografer Arbetets museums Dokumentärfotopris. Det är det 21 året i rad som museet i Norrköping som priset delas ut. De tre fotograferna är Anette Nantell, Angelica Elliott och Krister Hägglund. Stipendiet delas ut till fotografer som visar ett socialt engagemang och arbetar kring gränserna för vad både teknik, form och ämne brukar hantera. De ska också ha utmärkt sig genom ett långsiktigt arbete och varit inspirationer till andra fotografer. De ska också aktivt ställa ut, eller på andra sätt visa upp, sina arbeten.

Anette Nantell, Krister Hägglund och Angelica Elliot.

Jury bestod av:

  • Berit Örtell, LO
  • Charlotta Nordblom Nellgård, ABF
  • Jonas Mellqvist, TCO
  • Pelle Kronestedt – fotograf, extern expert
  • Torsten Sundberg, Sensus
  • Johanna Haverlind, utställningschef Arbetets museum
  • Alexandra Kronqvist, intendent Arbetets museum

Och den ovanstående juryns motivering för de utvalda fotograferna lyder:

Krister Hägglund: får 25 000 kr för sitt osvikliga öga för såväl komposition som för tillvarons lågmälda absurditeter. I sina bilder lyfter Krister fram både det skeva, sköra och det överraskande poetiska hos både platser och människor, och låter oss betrakta dem med ny blick och stor ömhet. Krister är en av Sveriges få kvarvarande museifotografer, anställd vid Skellefteå museum. En uthållig och hårt arbetande fotograf, väl värd att lyfta fram i rampljuset, med hopp om att han ska fortsätta att utveckla sina egna projekt.

Angelica Elliott: får 25 000 kr för sin djupt personliga skildring av hemorten Rågsved. En kärleksförklaring till människorna som befolkar platsen, och samtidigt en hudlös och ärlig berättelse om en sorgeprocess. Angelica tvekar inte att blanda tekniker och tänja på gränser för att uppnå det uttryck hon eftersträvar. Med en blick som ständigt söker efter ljuset är hennes arbete en stor inspirationskälla och visar hur dokumentärfotografiet kan användas för mångbottnade och komplexa berättelser.

Anette Nantell: får 25 000 kr för sina väl genomarbetade bildreportage, där hon med stor lyhördhet och nyfikenhet närmar sig människor i deras vardag. I projektet ”När Sverige kavlade upp ärmarna” har Anette rest landet runt för att dokumentera en av samtidens största händelser: den landsomfattande vaccinationskampanjen mot covid-19. Resultatet är ett historiskt dokument av en ny vardag som präglade liv och arbete för miljontals svenskar. En vardag som i Anettes bilder inte alltid var nattsvart, utan som också innehöll kraft, värme, humor och hopp inför framtiden.