Fotografer

Bilder har en ”glansperiod” – men fotografer får mindre betalt

Svenska Fotografers Förbund tycker det är orimligt att fotografer betalar för mediebranschens strukturomvandling.

Tidningar lägger ned fotoredaktioner och arvoden för bildjournalister sjunker. Trots att efterfrågan på bilder är hög försämras hela tiden fotografernas villkor. Det framgår av en ny rapport från Svenska Fotografers Förbund.

För Sveriges bildjournalister ser framtiden tuff ut. När mediehusens intäkter minskar innebär det samtidigt försämrade arvoden till landets fotografer.

I den nya rapporten Det nya medielandskapet – om den redaktionella bildens förändrade villkor ställer sig Svenska Fotografers Förbund frågan: ska fotograferna betala branschens pågående strukturomvandling?

– Bilder har en glansperiod nu och efterfrågas mer än någonsin i alla kanaler. Professionella fotografer är en förutsättning för att mediehusen ska kunna hävda sig i konkurrensen. Att fotografer ska betala mediebranschens strukturomvandling med försämrade villkor faller alltså på sin egen orimlighet. Fotograferna är de första att bejaka den tekniska utvecklingens nya möjligheter, även om det finns utmaningar att möta, säger Donald Boström, huvudförfattare till rapporten och styrelsemedlem i Svenska Fotografers Förbund.

”Pengar finns visst”

Anki Almqvist, ordförande i Svenska Fotografers Förbund, menar att mediekrisen kan ifrågasättas.

– Rapporten har fått oss att se på det nya medielandskapet inte som ett hot utan som en möjlighet. Den visar att mediebranschens kris går att ifrågasätta. Pengar finns visst, frågan är vart de hamnar.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten.