Utställning

Bildjournalister från masterprogram ställer ut examensprojekt

Foto: Maribel Narváez
Foto: Linda Thompson
Foto: Nuno Perestrelo
Foto: Gabriel Amza
Foto: David Schreiner
Foto: Sean van der Steen

Masterkandidaterna i den första avgångsklassen vid Mittuniversitetets internationella masterutbildning i bildjournalistik ställer ut sina arbeten på Galleri Centrum för fotografi.

Mittuniversitetet har sedan flera år erbjudit den välansedda bildjournalistutbildningen som en treårig programutbildning. Under 2012 startade universitetet även den tvååriga internationella masterutbildningen som leder till en Master of Arts-examen i ämnet bildjournalistik, vars första studenter nu alltså utexamineras.

Mittuniversitetet är det enda universitetet med en masterutbildning i bildjournalistik i hela EU, något som enligt projektets handledare John Kimmich (professor i bildjournalistik) och Maria Nilsson (lektor i bildjournalistik) kommer att leda till att öka statusen hos bildjournalister i branschen.

Examensutställningen International Master of Arts in Photojournalism Thesis Exhibition 2014 äger rum på Galleri CFF (Centrum för fotografi) i Stockholm mellan 15 maj och 1 juni med vernissage klockan 17–20 den 15 maj.

söker fotografiskt definiera den anda som vilar över platser i det förfallna gruvområdet i Jiudalen, Rumänien, med ett speciellt fokus på resterna av områdets boom-och-bust ekonomi.

Gabriel Amza (Rumänien)

Med 1950-talets turistboom som ingång återvände

till sitt hemland för att undersöka hur internationella besökare tillbringar sin semester i landet och hur den expanderande turismen har påverkat den lokala miljön.

Maribel Narváez Gallardo (Spanien)

återvände till Lissabon för att fotografiskt utforska en arkitektonisk arkeologi av de övergivna byggnaderna uppförda av några av Portugals ledande företag under landets nutida industriella epok.

Nuno Perestrelo (Portugal)

fokuserar genom porträtt och intervjuer på hur Sveriges yngsta vuxna (definierade som åldersgruppen mellan 18 och 25 år) ser på sig själva, sitt land och dess framtid.

David Schreiner (Tyskland)

Linda Thompson (Sverige och USA) utforskar några av byarna i Ådalen i Ångermanland och tar upp frågor om identitet, plats och migration och hur kollektivt minne och nostalgi tar sig uttryck fotografiskt.

Sean van der Steen (Nederländerna) gör en fotografisk resa längs Kinas första storskaliga infrastrukturella projekt utfört i Afrika, den så kallade Freedom Railway (Frihetens järnväg), samt en reflektion över omgivningarna och de tusentals människor som förlitar sig på tågförbindelsen genom den storslagna afrikanska naturen.