Fotografer

Bonniers frilansavtal kritiseras: ”Det här är vidrigt”

Bonnier News nya frilansavtal väcker starka reaktioner, där flera organisationer i mediebranschen avråder från att skriva under avtalet.

Flera organisationer i mediebranschen avråder frilansar från att skriva på Bonnier News nya avtalsförslag. Kritikerna anser att avtalet är oskäligt.”De vill förvärva alla rättigheter till en bild eller text, i alla medier och för all framtid”, säger Paulina Holmgren, ordförande för Svenska Fotografers Förbund.

Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund.

Bonnier News äger ett stort antal tidningar och tidskrifter i Sverige, bland annat Dagens Nyheter, Expressen och Amelia. Nyligen köpte Bonnier även Mittmedias 28 dagstidningar.

Företagets nya frilansavtal väcker nu starka reaktioner, där flera organisationer i mediebranschen avråder från att skriva under avtalet. Det är bland annat Svenska Fotografers Förbund och Bildleverantörernas Förening som står bakom uppmaningen, som de går ut med i ett öppet brev. Där står bland annat:

”Avtalet är oskäligt och gör det omöjligt för frilansen att försörja sig som självständig företagare inom mediebranschen. Avtalet innebär att frilansen ska överlåta den ekonomiska upphovsrätten till Bonnier News för all framtid. Den som säljer arbete – som ett foto, en artikel eller en illustration – till exempelvis Sköna Hem kan således få se samma arbete använt i alla andra publikationer som ägs av Bonnier News, som Dagens Nyheter eller Expressen.”

”Fulavtal 2.0”

Författarna bakom brevet menar att Bonnier har en unikt stark ställning på den svenska mediemarknaden, och att det ”med denna makt borde följa ansvar”.

– Snart kommer det inte finnas några frilansar som kan leva på sitt jobb, och vem ska då skapa innehållet? Det här är vidrigt, säger Paulina Holmgren, ordförande för Svenska Fotografers Förbund, till SVT.

Frilansavtalet är enligt henne ännu värre än det som Bonnier tog fram 2016, och som kallades för ett fulavtal.

– Det här Bonnier News fulavtal 2.0, säger hon till SVT.

Bonnier: ”Som frilansare är du viktig för oss”

Kamera Bild har tagit del av Bonnier News frilansavtal där de bland annat skriver att ”som frilansare är du viktig för oss i vår ambition att fortsätta att leverera högklassiga produkter”.

Vidare i texten om avtalet står det bland annat:

Vad betyder det att Bonnier Newshar rätt att överlåta eller upplåta sin rätt på annan för användning av Arbetet i dennes verksamhet?:Bonnier Newsförvärvar rätten till det resultat som frilansaren levererar inom ramen för sitt uppdrag. Bonnier Newskan därmed också upplåta materialet till någon annan för användning i dennes verksamhet. Upplåtelse sker till seriösa publicistiska aktörer.

Kan jag fortsätta sälja material som produceras för Bonnier Newsvidare till andra utan att fråga Bonnier Newsom lov?:Nej, inte i och med att vi äger rättigheterna enligt det nya avtalet.

Vad händer om jag säger upp avtalet?:Material som överlåtits till Bonnier Newsunder den tid avtalet gällde är överlåtet och Bonnier Newsäger rättigheterna.

I avtalet framgår även att journalistiskt material som säljs till Bonnier News, får användas i företagets marknadsföring:

–Arbetet får även användas i marknadsföring av Bonnier News egna produkter och tjänster, exempelvis för läsarresor och liknande varumärkesknutna kringaffärer.

Här kan du läsa Bonnier News nya frilansavtal i sin helhet.