https://www.kamerabild.se/nyheter/bransch/fem-miljarder-i-stod-till-drabbade-med-enskild-firma
547443
Bransch
falskt
Branschnyhet

Fem miljarder i stöd till drabbade med enskild firma

[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/fotograf_3.jpg?itok=AoL7MtUH', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/fotograf_3.jpg?itok=AoL7MtUH', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/fotograf_3.jpg', w: 1920, h: 1080, title: ' ' },]

Totalbetyg

Stödet ska ge enskilda näringsidkare inom kultursektorn – exempelvis fotografer – möjlighet till ersättning med upp till 120 000 kronor, föreslår nu regeringen.

I slutet av augusti rapporterade Kamera & Bild om ett förslag som skulle ligga till grund för ett nytt krispaket riktat mot enskilda näringsidkare som drabbats av coronapandemin. Denna grupp har hittills inte kunnat ta del av alla krisstöd som skapats för att rädda de krisdrabbade företagen.

Regeringens förslag som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, föreslås nu att träda ikraft så snart som möjligt och ger ett stöd på 3,5 miljarder kronor till drabbade företag under 2020, och i budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021.

Så här skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande: 

"Det föreslagna stödet bär stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. Dessa företag kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. En förutsättning är bl.a. att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år."

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod. För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för;

– mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,

– maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019, och

– juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Enskilda näringsidkare, så som fotografer med enskild firma, kan alltså få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

 

Regeringen meddelar via ett pressmeddelande att man inom kort kommer skicka ut en promemoria med ett förslag om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare. 

167315513313063_3587293494648564