https://www.kamerabild.se/nyheter/bransch/ny-undersokning-darfor-far-fotografer-samre-betalt
546668
Bransch
Branschnyhet

Ny undersökning: Därför får fotografer sämre betalt

[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/photographer-3672010_1920.jpg?itok=FnB_NWfi', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/photographer-3672010_1920.jpg?itok=FnB_NWfi', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/photographer-3672010_1920.jpg', w: 1920, h: 1100, title: ' ' },]

Totalbetyg

En ny undersökning visar att många kan tänka sig att betala mindre för en tjänst när den som arbetar älskar sitt arbete.

En forskargrupp på Dukes university i Durham, North Carolina har undersökt utnyttjade av arbetskraft kopplat till huruvida den arbetande har en passion för sitt arbete. Det visar sig i deras forskning att om en kund kan anta att någon han anlitar älskar sitt arbete är beställaren mer bekväm med att denna arbetar under sämre förhållanden, inkluderat ekonomiska förutsättningar. Det vill säga att om man älskar sitt arbete riskerar man att få sämre betalt. 

Det här kan i stor grad appliceras på fotografer, men även andra kreativa yrken, då de allra flesta som arbetar inom dessa områden säkerligen gör det för att de älskar det de gör. Undersökningen visade också att om beställaren antog att den som utförde arbetet inte tyckte om det, eller kunde antas inte tycka om det, var man mer villig att betala. 

En av mekanismerna bakom det här är enligt forskarna att människor ogillar orättvisor och när man upplever att något är orättvist skapar man gärna egna ursäkter för varför det ser ut på det sättet. I det här fallet handlar det om att man antar att själva utförandet av arbetet är en belöning i sig och därför behövdes inte en lika stor ekonomisk kompensation.

167315513313063_2483325458378712