Bransch

Canon och Reuters: Vill lösa verifiering av bilders äkthet

Genom blockkedjetekniken ska Canon och Reuters arbeta på en metod att kunna verifiera äktheten hos en bild, och vad som ändrats på vägen till publicering.

Bildmanipulation har funnits så länge fotografi har funnits, även om ett stort språng i enkelhet till förfalskade bilder togs när fotografin blev digital och Photoshop blev tillgängligt för allmänheten.

I modern tid är Photoshop väl använt för bildmanipulation, även om den som justerar bilderna måste ha en viss kunskap för att kunna lura betraktaren med sina skapelser. Detta har nu blivit ännu enklare då generativ AI slagit igenom – med möjlighet för alla att på ett snabbt och enkelt vis skapa bilder som vid första anblick ser mycket verkliga ut. Bland annat skrev vi nyligen om Meta som kan komma att tagga AI-bilder i sina flöden.

Detta har fått kameratillverkaren Canon och mediakonglomeratet Thomson Reuters att samarbeta tillsammans Starling Lab som forskar på kryptologi. Genom att använda kryptologimetoder kan man kunna komma att verifiera en bilds äkthet, menar Canon i ett pressmeddelande.

Genom ett pilotprojekt har de tre parterna integrerat Starling Labs autentiseringsmetoder – alltså metoden för verifikation – med bilddesken hos Reuters. Genom en prototypkamera från Canon har bildjournalistenVioleta Santos Moura tagit bilder som får en så kallad hashsumma som kan användas som en kontrollsumma, baserad på variabler som datum, tid och plats.

Summorna krypteras, signeras och registreras sedan i en publik blockkedja, som sedan kan uppdateras eftersom med varje förändring som sker. Genom att kedjan är offentlig kan alla undersöka vad som ändrats på vägen – och den unika hashsumman hos bilden man tittar på jämföras med originalbildens.

Vi har ännu ingen information om när, hur eller om tekniken kommer att användas i kameror framöver.