Nyhet

Canon söker patent på kamera med unikt hålgrepp

Enligt patentansökan ska hålgreppsdesignen minska problem som kan uppstå när man växlar mellan fotografering av stående och liggande bilder.

En patentansökan av Canon från 23 januari 2020 har nu blivit officiell. I ansökan nämns den nya håldesignens fördelar och vilket problem den ska lösa, nämligen att göra det enklare att växla mellan stående och liggande fotografering utan att behöva släppa blicken från sökaren i växlingen, som kan ske med en hand. Om det enbart är detta som är tanken med patentet nämns inte.

I dokumentet nämns också de två delarna 120a och 120b i skissen, som ser ut som luftintag respektive luftutblås. Enligt patentet är dessa en ny design av touch-sensorer som är tänkt att fungera som ett sorts reglage. Exakt hur det fungerar framkommer inte.

Enligt patentansökan ska man enkelt kunna växla mellan vertikal och horisontell fotografering i följande steg.

Även om Canon nu sökt patent på den nya designen innebär inte detta att den kommer att bli verklighet. För den som är intresserad av att läsa igenom patentansökan så finns den tillgänglig här.