Nyhet

Dina Instagrambilder avslöjar hur du mår

Nu kan en dator berätta hur du mår genom att analysera ditt Instagram-flöde. Forskning visar att deprimerade personer postar andra typer av bilder än friska.

En ny forskningsstudie visar att personer som är deprimerade publicerar en annan typ av bilder på Instagram än de som är friska. Skillnaden ligger inte i bildinnehållet utan dess ljusstyrka och färg. Psykiskt sjuka använder nämligen blå färg mer, tillsammans med grått, och mörkare bilder. Friska personer föredrar i stället filter som gör bilderna mer färgglada.

Dessutom valde deprimerade Instagram-användare oftare bilder med ansikten på, men då med färre personer i bilden än de som friska publicerat. Detta kan tyda på att deprimerade umgås i mindre sociala sammanhang och stärker tidigare forskning som visar att personer med depression har färre sociala interaktioner.

Algoritmen som undersöker Instagram-bilderna kan ses som en ny metod för att tidigt hitta depression. I studien undersöktes 166 frivilliga där hälften av dessa haft en depression någon gång under de senaste tre åren. Av de 43 950 analyserade bilderna fastställde val av filter. färg, toner och annat, om en person var frisk eller inte.

Datorernas förmåga att skilja friska mot sjuka var 70 procent, vilket är nära dubbelt så bra mot allmänläkarnas förmåga för en korrekt depressionsdiagnos, vilket var runt 40 procent enligt forskarrapporten som publicerats i tidskriften EPJ Data Science.