Prylnyhet

DJI köper delar av Hasselblad

Den kinesiska fotodrönartillverkaren DJI har köpt upp en del av det klassiska företaget Hasselblad. Betyder det här att vi snart får se flygande Hasselbladare i små farkoster?

Njae, inte inom en nära framtid. Uppköpet bygger på att man ska kunna utnyttja de två företagens spetskompetens inom respektive fält. Hasselblads tillverkning kommer fortfarande att vara kvar i Sverige och DJI kommer på sitt håll att ha kvar sin tillverkning i Kina.

Hasselblad har en historia inom flygfotografering vad gäller stora flygplan och stora kameror, DJI sysslar med små dito. Vilken frukt det här samarbetet kommer att bära får framtiden utröna.