Nyhet

Drönare med kamerautrustning ska utredas

Regeringen vill öppna upp för användningen av drönare i övervakningssyfte och tillsätter därför en utredning. Samtidigt ska användning av kamerautrustade drönare undersökas.

Tanken med möjligheten till kameraövervakning med hjälp av drönare är för att öka säkerheten, bland annat på utsatta platser, så som religiösa lokaler, skolor, arbetsplatser, redaktioner eller andra ställen med hotbild.

Genom utredningen vill man se över vad som ska gälla för övervakning med ny teknik – som fotodrönare. Dessutom ser vi en allt större mängd privatflygande drönare som flyger för att filma, något som också kan vara ett problem då det juridiska läget många gånger är en gråzon. Förutom möjligheten att övervaka ska även kameraövervakningslagen och användning av kamerautrustade drönare undersökas för att se om den behöver moderniseras, eftersom den just nu är både oklar och utdaterad.

Värnar om integriteten

Det som man ser som problem är bland annat integritetsskyddet, eftersom en drönare kan nå annars oåtkomliga ställen.

– Jag har en allmänt sett ganska skeptisk inställning till övervakning med drönare. Jag ser riskerna för att det kan utnyttjas på olika sätt när det gäller övervakning av enskilda människor, in i deras bostäder och privata utrymmen, säger justitieminister Morgan Johansson.

I januari skrev Kamera Bild om tvåmansföretaget Marknadsting i Gånarp som ansökt om att få använda en flygande drönare för att fotografera till sina reportage. Då gav både Försvarsmkaten och Transportstyrelsen sitt godkännande till Marknadstings flygfotografering. Men Länsstyrelsen gav inte Staffan tillstånd att använda drönaren för att fotografera och förklarade sitt beslut med att integritetsintresset var starkare än övervakningsintresset i det här fallet.

Några månader senare sa Förvaltningsrätten ja till företagets ansökan. De ansåg att kameraövervakningslagen bara kan vara tillämplig när vissa kriterier är uppfyllda, och ett sådant kriterium är att den kameran som man använder är varaktigt uppsatt.

Utredningen ska vara klar senast den 28 februari 2017.