Fotonyhet

Elever ska lära sig se könsnormer i bilder

Statens medieråd har tagit fram ett material som ska lära elever i gymnasiet och högstadiet att förstå och tolka bilder ur ett norm- och genusperspektiv.

Statens medieråd har tagit fram ett nytt pedagogiskt material som är riktat till gymnasie- och högstadieelever. Materialet är framtaget i spåren av #metoo-kampanjen då elever själva velat lära sig mer om hur man kommunicerar med bild. Tanken är att det ska ge ungdomar nya verktyg för att kunna se vika normer och samhällsstrukturer som bilder kan berätta om. Därmed också öka deras förståelse för att se vilka budskap de själva sänder ut via bilder, men också vilka budskap de tar emot och hur de ska hantera dem. Materialet ska också problematisera de förväntningar på hur män och kvinnor ska vara som skapas av våra bildtraditioner.

Materialet, som kallas "Könsnormer i bildspråket" är baserat kring tre frågor:Hur ser de bilder ut som florerar i vårt samhälle?Hur ser de bilder ut som vi själva producerar?Hur kan vi arbeta mer normkritiskt och inkluderande?

- För att kunna tolka omvärlden räcker det inte med att läsa och förstå text, unga och vuxna behöver också lära sig att tolka bilder, säger Helena Dal,chef för information och vägledning vid Statens medieråd.