https://www.kamerabild.se/nyheter/en-ny-bild-av-sverige
41141
Nyheter
Nyhet

En ny bild av Sverige

Totalbetyg

Med bilder från 44 fotografer, både yrkesfotografer och högstadieelever utgör grunden för den nya boken Fotoboken om Sverige. Med 70 ideellt arbetande människor och EU-stöd har boken nu blivit färdig och släpps den 26 februari.

När Ola Möller letade efter en bok som visade en bild av Sverige så tyckte han inte att han hittade någon, där föddes idén till projektet. Det var våren 2006, två år senare fick unga fotografer skicka in sina bilder av Sverige. Med hjälp av mediauppvaktning så började bilderna strömma in. Tills lut hade över 1500 bilder från drygt 200 fotografer kommit in.

Det slutliga urvalet blev 64 bilder från 44 fotografer. Fotograferna har ett stort ålderspann från 14 år gamla högstadieelever till 30åriga yrkesfotografer.

-I bildurvalet har tanken varit att få en bred blandning av fotografer från olika klass, kön, geografisk samt etnisk bakgrund för att visa en diversifierad bild av Sverige, säger Ola Möller, projektledare för Fotoboken om Sverige.

Eftersom projektet inte haft någon budget för marknadsföring har Facebook fungerat som huvudkanal för information och reklam. I boken har varje fotograf fått skriva en bildtext till sin bild, längst bak i boken har översätts dessa till sju olika språk som tillsammans talas av 3,5 miljarder människor.

-Syftet med boken är att visa en annan bild av Sverige än den som ofta presenteras. Många unga känner inte igen sig i den bild av samhället som media förmedlar, menar Möller.

Boken släpps den 26 februari och planerna för en uppföljare har redan börjat gro.