https://www.kamerabild.se/nyheter/f-rdjupningskurs-i-bildjournalistik-planeras
398092
Nyheter
Nyhet

Fördjupningskurs i bildjournalistik planeras

Totalbetyg

En av Europas högsta utbildningar i bildjournalistik planeras på Mittuniversitetet i Sundsvall.Om allt går vägen öppnar ett internationellt Masterprogram redan hösten 2012.
  • Publicerad 9 år 6 månader
    2011-03-02 11:07

Det är Mittuniversitetets nytillträdde gästprofessor John Kimmich som tillsammans med lektorerna Anna Gullmark och Maria Nilsson som nu börjat utreda möjligheterna till en masterutbildning i bildjournalistik.

– Trots att fotografi uppfanns i Europa är det i USA som bildjournalistik har fått fäste som ett akademiskt ämne. I Europa läggs istället enorma resurser på forskning och utbildning inom den textbaserade journalistiken. Det känns inte riktigt rättvist med tanke på den mängd intressant fotografi som finns här och hur mycket bildjournalistik påverkar oss, säger John Kimmich.

Mittuniversitetets nytillträdde gästprofessor John Kimmich. Foto: Olle Melkerhed

Han är tjänstledig från sin roll som professor i bildjournalistik vid universitetet i Iowa och har utgått från två amerikanska modeller vid planeringen av masterutbildningen.

– Den är tänkt som teori och praktik i en blandning som vilar på fyra hörnstenar; fototeori, historia, historieberättande och skrivande, säger han.

Utbildningen är tänkt att mäta två år och riktar sig till akademiker med examen i närliggande ämnen som journalistik, fotografi, etnologi eller sociologi. Antagningen är internationell och alla nationaliteter har rätt att söka. Förutom examen vill John Kimmich också ha ett antagningskrav på minst två års arbetslivserfarenhet. Portfolio och referensbrev är tänkt att vägas in i ansökan.

– Målet är att ge eleverna verktyg att försvara egna ståndpunkter och höja nivån ytterligare inom bildjournalistiskt berättande, antingen i arbetsledare roller eller som fotografer. På sikt tror vi också att en sådan här utbildning kommer att stärka den akademiska grunden för andra fotoutbildningar i Sverige, säger John Kimmich.

Den förstudie som nu genomförs har Mittuniversitetets ledning att ta ställning till efter sommaren. Om planerna får godkänt kommer de första eleverna att ta plats i Sundsvall till höstterminen 2012.