programvara

Flera nya funktioner hos uppdaterat Lightroom/Classic

Video-stöd till Lightroom, nya adaptiva presets och automatisk AI-baserad maskning av multipla bilder är några av funktionerna i Adobes juni-uppdateringar av LR & LRC.

Adobe presenterar idag nya funktioner för sina Lightroom-program, Lightroom och den hederliga Lightroom Classic. De nya funktionerna utökar möjligheten att använda filter på flera vis, samtidigt som AI-funktionaliteten utökats för att snabba på arbetsflödet när man hanterar flera bilder.

Video (Lightroom)

Lightroom får nu support för video, vilket innebär att man kan klistra in inställningar och presets för video precis som för bilder, något som också gör att bildstil på stillbild och video kan få samma utseende. Det går även att trimma videos för att ta bort delar i början eller slutet.

Förinställningar (ACR, LR, Lightroom Classic)

Den nya förinställningspanelen innehåller nu val för styrka av preset, "Preset Amount Slider", samt adaptiva presets och premium preset packs. Funktionerna innebär att man kan justera intensiteten av en preset. På så vis kan en inställnings styrka justeras som helhet istället för ändring av enskilda reglage.

Adaptiva förinställningar innebär att man kan välja en förinställning på en viss del av bilden, exempelvis himmel, som genom AI-funktionaliteten hittar himlen själv.

Premium-presets är fem nya paket som innehåller inställningar för porträtt, svartvita, edgy, group", samt inställningar för konsertbilder och kreativ video.

Masker (ACR, LR, LRC)

Batch copy/paste för masker gör att AI-funktioner man använder på en bild kan klistras in på fler bilder, exempelvis att ändringar på en person som ljusats upp på en bild kan klistras in på en annan bild trots att det är helt olika bilder.Masker kan nu också inverteras.

Fler funktioner

Rödögonreducering (ACR, LR):Ögon hittas nu automatiskt i bilden och tar bort det röda.

Compare View (LR): gör att du kan jämföra bilder sida vid sida.

Community search/mix (LR): hitta kreatörer och se hur de gjort sina inställningar genom att följa deras justeringar.