Vetenskap

Fokusfria och platta linser nu verklighet

En MDL-lins.

Ett team vid Utah University har nu lyckats tillverka en fungerande platt lins som inte behöver fokusera – tio gånger tunnare än ett hårstrå. Detta innebär helt nya möjligheter för framtidens mobilkameror och objektivdesign.

Ultratunna linser har länge eftersträvats hos tillverkare av objektiv. Vanligtvis betyder ökad brytning även ökad vikt, vilket i sin tur också leder till ett ökat pris på slutprodukten. För fyra år sedan skrev vi omen grupp forskare vid Utah University i USA som lyckats skapa en prototyp av en platt lins, och att denna då skulle kunna vara verklighet om fem år.

– Det som är nytt är att vi nu visat är att man kan böja ljuset genom diffraktion på ett sätt så att ljusets olika färger bryts likadant till samma fokuspunkt, något man inte trott varit möjlig, skrev Rajesh Menon som leder arbetet vid universitetet i sin rapport från 2015.

Nu är den nya platta linsen verklighet.Forskarteamet har lyckats ta fram en fungerande lins som de kallar MDL (multi-level diffractive lens), som är tio gånger tunnare än ett hårstrå och som inte behöver fokusera för att ge skarpa bilder. Enligt forskningsrapporten kan linsen behålla fokus för objekt som är sex meter ifrån varandra, genom den nanostruktur som samlar in ljuset genom linsen.

Exempel på en scen med stort skärpedjup med den nya linsen: Objekt med avstånd på mellan 20 cm och 6 meter är i fokus. Avstånden markerade i bilden är från linsen till objektet.

Den nya linsdesignen skapar möjligheter till extremt skärpedjup exDOF, eller "extreme depth of field", något som vi fotografer är van vid att påverka när vi justerar vår bländare.

– Denna nya lins kan ha många nya applikationsområden utanför fotografering, som att skapa högeffektiva LIDAR-system som behövs för autonoma system, som självkörande bilder, skriver professor Rajesh Menon.

Professor Rajesh Menon visar upp en prototyp på den platta linsen.

Behöver inte fokusera

Den nya linsen behöver inte fokusera på samma vis som andra optiska konstruktioner – ett objektiv – som vi är vana vid, för att bilden ska bli skarp. Linsen gör det nämligen möjligt att hålla fokus på alla objekt i bilden samtidigt. Forskarnas design visar nu att det finns fler än en optimal väg som ljuset kan ta i en lins, och leta den som ger ett extremt skärpedjup.

a) En schematisk bild över en vanlig lins i en optisk konstruktion, jämfört med en MDL-lins med exDOF-egenskaper. b) Geometrin hos MDL-linsen med ett brännvidd mellan 5–1200 mm och bländare f/1,8. c) Simulerad intensitet i MDL-linsen mellan de olika brännvidderna vid våglängden 850 nm, och d) det faktiskt uppmätta.

– Eftersom vår design är rätt generell, så kan vi också använda denna för att skapa en platt lins som fokuserar alla ljusets färger, vilket skulle kunna förenkla kamerorna ytterligare, förklarar Menon.