https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/flickr-raderar-anvandares-bilder-men-sparar-cc-bilder
546307
Foto
Fotonyhet

Flickr raderar användares bilder – men sparar CC-bilder

[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/45521651231_67c0d27c28_o.jpg?itok=7x6Cjr18', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/45521651231_67c0d27c28_o.jpg?itok=7x6Cjr18', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/45521651231_67c0d27c28_o.jpg', w: 2000, h: 1246, title: ' ' },]

Totalbetyg

Flickr har bestämt sig för att begränsa sina gratiskonton och bilder som överskjuter det nya maxantalet kommer att raderas, om de inte har tilldelats en Creative commons-licens.

Fotolagrings-och visningscommunityt Flickr har bestämt sig för att göra om begränsningarna för sina gratiskonton. Tidigare var gränsen satt till 1TB lagringsutrymme för de medlemmar som hade gratiskonton. Nu har de dock bestämt sig för att göra om den gränsen till antal bilder istället, och den nya gränsen är 1000 bilder. De användare som har fler bilder på sina gratiskonton kommer att få de överskjutande bilderna raderade. 

Det här har skapat en viss debatt vad gäller till exempel myndigheter/intitutioner som har gratiskonton och lägger upp bilder som har Creative Commons-licens (CC), det vill säga att de är gratis att använda för andra. Exempel på sådana instanser är NASA och olika nationella arkiv, dessa instanser kommer då att få ett gratis Pro-konto vilket gör att de kan fortsätta tillgängliggöra bilder för allmänheten. 

Även privatpersoner som har bilder som har getts en Creative commons-licens kommer att undanhållas från 1000-bildersregeln. 

 

 

Ämnen

gr:rror validating access token: The s