https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/fotografer/f-rvaltningsr-tten-s-ger-ja-till-dr-nare
544279
Foto
Fotonyhet

Förvaltningsrätten säger ja till drönare

[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/Sk%C3%A4rmavbild%202015-04-14%20kl.%2008.35.36.png?itok=lX7pNDSc', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/Sk%C3%A4rmavbild%202015-04-14%20kl.%2008.35.36.png?itok=lX7pNDSc', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/Sk%C3%A4rmavbild%202015-04-14%20kl.%2008.35.36.png', w: 1350, h: 710, title: ' ' },]

Totalbetyg

Vi har tidigare rapporterat om två fall där personer ansökt om att få filma med drönare. I båda fallen har Länsstyrelsen sagt nej. Men ärendet togs upp i Förvaltningsrätten och de valde en annan väg.

I två fall har vi skrivit om ansökningar om att få filma med drönare som fått avslag från Länsstyrelsen. I det ena fallet, där företaget Marknadsting ville använda en drönare för att filma i trädgårdar till olika reportage, så överklagade de Länsstyrelsens beslut till Förvaltningrätten och där har ärendet avslutats. 

– För att kameraövervakningslagen ska vara tillämplig måste vissa kriterier vara uppfyllda och ett sådant kriterium är att den kameran som man använder är varaktigt uppsatt, säger Ulrika Geijer vid Förvaltningsrätten i Malmö till Sveriges Radio. 

Kort tid i luften

I domen kan man läsa följande: 

”Mot bakgrund av drönares kapacitet kan kameran endast användas en kort tid i luften. Förvaltningsätten anser därför att det inte är fråga om en kamera som är varaktigt uppsatt i lagens mening. Det innebär att kameran inte kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Länsstyrelsens beslut ska därmed upphävas.”

Domen har dock inte vunnit laga kraft ännu och kan fortfarande överklagas, så om sista ordet är sagt i den här frågan är ännu inte klart.