https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/fotografer/fotografers-arbete-kan-bli-kriminellt
521179
Fotografer
Fotografer

"Fotografers arbete kan bli kriminellt"

Totalbetyg

Det nya lagförslaget om kränkande fotografering "går alldeles för långt och kan i förlängningen innebära att enskilda fotografer straffas". Det anser två advokater som i en debattartikel i Dagens Nyheter skriver att den nya lagen krymper etablerade mediers möjligheter att rapportera i bild.

Kamera & Bild har tidigare skrivit om det nya lagförslag mot kränkande fotografering som riksdagen nu har att ta ställning till. Bakgrunden är att justitiedepartementet vill förhindra fotografering i till exempel omkläddningsrum för att skydda privatlivet. Advokaterna Ulf Isaksson och Erik Wassén skriver nu på DN debatt att "visst finns ett behov av förbättringar men lagförslaget är illa motiverat och lider av lagtekniska brister". De menar att den nya lagen skulle innebära att fotografers arbete blir krimininellt i vissa situationer.

I lagförslaget har justitedepartementet valt att inordna all typ av fotografering, oavsett dess syfte. Vissa undantag ska kunna göras om fotograferingen är som ett led i en nyhetsförmedling av stor betydelse. Men detta är inte tillräckligt menar Ulf Isaksson och Erik Wassén som anser att "justitiedepartementet envist yrkat på möjligheten att straffa enskilda tv-­ eller pressfotografer personligen". Advokaterna skriver också: "Det föreslagna förbudet ställer fotografer inför svåra avvägningar i situationer som ford­rar snabba beslut. Hur en nyhet tas emot och prisas eller kritiseras vet man bara i efterhand."

Ulf Isaksson och Erik Wassén menar att det lagtekniskt inte är svårt att komma runt problematiken. "Ett sätt vore att undanta fotografering som sker för publicering i grundlagsskyddade medier", skriver de. Men justitiedepartementet är ovilligt att formulera ett sådant undantag.

Här kan du läsa hela debattartikeln.