https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/fotografer/frilansarna-f-rlorade-avtalsm-l-mot-se360
350241
Fotografer
Fotografer

Frilansarna förlorade avtalsmål mot se360

Totalbetyg

Klausulen i avtalet hindrade enskilda fotografer från att ta uppdrag från konkurrerande verksamhet 24 månader efter avslutat samarbete med se360 - ett företag som levererar fototjänster till fastighetsbranschen. Oskäligt, ansåg SFF som tog se360 till Marknadsdomstolen, men enligt domen som föll den 4 maj lämnas SFF utan bifall.
  • Publicerad 11 år 8 månader
    2010-05-06 19:37

Kärnfrågan i tvisten mellan företaget se360 och Svenska Fotografers Förbund handlar om den klausul om konkurrensförbud i se360:s frilanskontrakt kan anses vara skälig eller ej. Klausulen i avtalet innebar att fotografer som tagit uppdrag för fototjänstföretaget se360 inte fick jobba för konkurrerande verksamhet 24 månader efter avslutat samarbete – annars tvingades fotografen betala 100 000 kronor per tillfälle till se360.

– Vi anser att det är ett oskäligt avtalsvillkor som bör förbjudas genom dom i Marknadsdomstolen, sa Catharina Ekdahl, SFF:s förbundsjurist, i en tidigare artikel om ärendet på sfoto.se.

I Marknadsdomstolens beslut som lämnades den 4 maj, anses klausulen inte i någon del oskälig.

– Det är en ren katastrof för alla frilansande fotografer som vill utöva sitt yrke och kunna försörja sig på sitt yrke i Sverige, säger SFF:s förbundsjurist till sfoto.se efter att ha tagit del av Marknadsdomstolens dom.

se360 får i och med domen rätt att behålla sitt omstridda konkurrensförbud i sina avtalsvillkor med frilansande fotografer.

– Vi är självklart mycket nöjda med Marknadsdomstolens utslag. Vi är utan tvekan vinnare i denna viktiga fråga, säger Bente Kristiansen, ägare och grundare av SE360.

Sedan tidigare har däremot se360 gått med på att korta tiden för konkurrensförbudet till mellan tre och sex månader. Förbudet gäller inte i hela landet och syftar främst till att fotograferna inte ta med sig se360:s kunder till en egen verksamhet.

– Det känns tråkigt att SFF valde att driva en process kring detta, i synnerhet som vi vet att de allra flesta av våra leverantörer har en förståelse för behovet av ett konkurrensförbud. Desto skönare då att Marknadsdomstolen gick på vår linje, säger Bente Kristiansen.

SFF menar att avtalet trots den nerkortade tiden fortfarande är oskäligt.

– Dagens dom från Marknadsdomstolen innebär faktiskt att man bakbinder den frilansande fotografen på ett sätt som går stick i stäv med tanken om fri företagsamhet. Vi måste uppmärksamma våra politiker på det missförhållande som råder och som Marknadsdomstolen nu har sanktionerat med sin dom, säger Catharina Ekdahl.

För den enskilda fotografen kan ett konkurrensförbud i princip innebära yrkesförbud. När fotografen efter förbudstiden åter ska börja jobba igen, är det svårt att slå sig in i den stenhårda konkurrens mellan fotografer som råder.

– En frilansfotograf ska inte kunna bli livegen i förhållande till sin uppdragsgivare, säger Catharina Ekdahl.

se360 levererar sedan 2005 fototjänster till fastighetsbranschen. Fler än 200 fotografer ingår i deras nätverk.

Läs mer:

Marknadsdomstolens beslut

Mål om oskäliga avtal

Pressmeddelande från se360