https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/fotografer/smygfotografering-kan-ge-tv-rs-f-ngelse
518554
Fotografer
Fotografer

Smygfotografering kan ge två års fängelse

Totalbetyg

Lagrådet har godkänt förslaget till en lag mot kränkande fotografering. Det nya förslaget förbjuder fotografering i hemlighet som sker i miljöer eller lokaler som är tänkta för särskilt privata förhållanden.

För ett år sedan stoppades en tidigare version av lagförslaget då lagrådet tyckte att den krockade med yttrandefriheten. I det förslaget stod det bland annat att gärningen skulle vara "ägnad att allvarligt kränka den fotograferades personliga integritet". Detta ansågs vara en för godtycklig formulering och förslaget ändrades till att tydligare omfatta specifika platser som privata utrymmen. Detta gör att lagrådet nu kan godkänna lagförslaget som de jämför med hemfridsskyddet och förbudet mot olovlig avlyssning.   

Att fotografera i hemlighet i privata miljöer innebär att det blir förbjudet att utan tillstånd fotografera i utrymmen som toaletter, omklädningsrum eller i någons privata hem.

Journalistförbundet och Tidningsutgivarna är fortfarande kritiska mot lagen. Även om det finns undantag i lagen som innebär att grundlagsskyddade massmedier fortfarande har rätt att frångå lagen om det finns ett samhällsintresse eller en samhällsnytta.

Tanken är att lagförslaget ska träda i kraft i juni 2013. Högsta straffet om man fälls blir fängelse upp till två år.

Här kan du läsa lagrådets yttrande och vad vi skrivit tidigare om detta.