https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/kammarer-tten-dr-nare-r-vervakning
544718
Foto
Fotonyhet

Kammarrätten: Drönare är övervakning

[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/drone.jpg?itok=6I8USgwo', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/drone.jpg?itok=6I8USgwo', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/drone.jpg', w: 1246, h: 843, title: ' ' },]

Totalbetyg

I och med den senaste domen i Kammarrätten i Jönköping kommer det att bli betydligt svårare för alla som vill använda kameradrönare kommersiellt.

Kammarrätten går alltså på Datainspektionens linje och beslutar att en kameradrönare är att räkna som en övervakningskamera och kräver därför tillstånd från länsstyrelsen för just övervakning. De väljer alltså att ändra den dom som Tingsrätten kom med tidigare i år.

I början av december skrev vi senast om att regeringen vill öppna upp för att kunna använda drönare med kamerautrustning för övervakning, men att lagen då skulle ses över genom en utredning.

Kameran på en drönare menar Kammarrätten är att anse som varaktigt uppsatt trots att flygtiden oftast är begränsad till runt tjugo minuter. Den andra viktiga punkten för domen är att kamerans inte anses manövreras på plats eftersom den styrs av en fjärrkontroll. 

Kräver tillstånd för övervakning

För att filma kommersiellt med en drönare på ett område dit allmänheten har tillträde kommer man alltså att behöva söka tillstånd från länsstyrelsen, vilka då kan begränsa när och var man får flyga. Det är också ovanligt att tillstånd för kommersiell övervakning ges ut av länsstyrelsen. Kraven är att övervakningen anses vara till samhällsnytta och risken för integritetsintrång ska vara försumbar. 

Domen har dock inte vunnit laga kraft ännu och kan därför överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.