https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/nnu-en-l-nsstyrelse-s-ger-nej-till-dr-narfotografering
544199
Foto
Fotonyhet

Ännu en länsstyrelse säger nej till drönarfotografering

Totalbetyg

Ännu en länsstyrelse går på Skåne läns linje och ger inte tillstånd för filmning med drönare. Som det ser ut nu kommer drönarfilmning snart att vara helt omöjligt.

Den här gången är det Ötergötlans länsstyrelse som beslutat att inte ge tillstånd till filmning från drönare. Förutom Skåne län så har de nu också anslutit sig till de som följer Datainspektionss tolkning av lagen vilket betyder att de anser att alla kameradrönare ska likställas med övervakningskameror. Det kan alltså innebära slutet för drönarfotografering. 

Kameraövervakning på allmän plats tillåts i stort sett endast för kameror som används för att övervaka för att förhindra brott eller olyckor. Och det är just termen "allmän plats" som är problemet här. I det tidigare fallet ville en fotograf filma med en drönare för att få en överblick över en trädgård. Det innebar också att kamerorna kunde filma det som befann sig utanför trädgården. Och det är här det blir problem. Allmän plats är alla ytor som allmänheten har tillgång till. Så enligt lagtolkningen så spelar det ingen roll om du filmar en tom dalgång långt ute på fjället eller ett stimmigt stadstorg. Båda ytorna räknas som allmän plats och därför behövs tillstånd för kameraövervakning. 

Datainspektionen har dock sagt att det är först när en domstol har prövat frågan som man kan se hur lagen ska tolkas.