Fotonyhet

Fotoförbud på sjukhus införs i flera landsting

Allt fler fotograferar allt oftare på sjukhus och framför allt på BB-avdelningarna har detta blivit ett problem för personalen. Därför införs nu fotoförbud i flera landsting.

Problemen med fotograferandet på BB har lett till arbetsmiljöproblem menar personalen. Det har hänt att föräldrar som varit missnöjda med vårdpersonal har hängt ut dessa på nätet med namn och bild.

I Jönköpings och Västmanlands län införs nu ett fotoförbud som innebär att det är helt förbjudet att fotografera lanstingens personal om man inte först frågar och får tillstånd. Man går alltså inte så långt som man gjort på Karolinska i Stockholm där det krävs tillstånd från personal och patient men också från sjukhusets pressavdelning och en jurist. Något som i princip innebär att det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att fotografera på sjukhuset.

Men Jönköping och Västmanland är inte unika i det här beslutet. Även Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland har liknande förbud.