Fotografer

Fotograf tar patent på sportevent-foto

En amerikansk fotograf har ansökt och och fått igenom några patent som kan ge honom ensamrätten för en viss typ av sportfotografering.

Ibland hör man talas om att fotografer anklagar andra för att stjäla deras bildidéer. I det här fallet har en fotograf gått så pass långt att han ansökt om och fått patent som handlar om ett visst förfarande när man fotograferar sportevenemang.

Peter Wolf driver företaget Photocrazy som arbetar med att fotografera olika sportevenemang och sedan via nummerlappar på deltagarna identifiera deltagare, föra in bilderna i en databank, göra dem sökbara på namn och startnummer och sedan sälja bilder till de som var med i tävlingen.

Och det är bland annat det här förfarandet som han tagit patent på. Att arbeta på det här sättet är inte något nytt, därför är det flera andra fotografer och företag som jobbar på liknande sätt. Dessa riskerar nu att bli stämda av Peter Wolf. Han har redan inlett en rättslig process mot ett annat företag i samma bransch, Capstone. Det är dock inte helt säkert att dessa patent kommer att hålla för en rättslig prövning. Vilket antagligen är anledningen till den första processen mot Capstone, att undersöka hur det faller ut i rätten.

I maj skrev vi även om det webbaserade företaget Amazon som sökte patent för att fotografera produkter på ett visst vid. Vad tycker du? Är det rimligt att kunna ta patent på ett visst arbetssätt när man arbetar med fotografi?