Utställning

Fotografiska anmäls till DO för höjt inträde för män

På internationella kvinnodagen höjde Fotografiska sitt inträde för män med 13 procent och skänkte de extra inkomsterna till Rättviseförmedlingen. Detta har nu anmälts till Diskrimineringsombudsmannen.

För att belysa löneskillnader mellan män och kvinnor på internationella kvinnodagen höjde Fotografiska sitt inträde för män med 13 procent. En höjning som motsvarade ungefär 17 kronor. Detta för att belysa skillnaderna i inkomst mellan män och kvinnor. Överskottet som skapades av det höjda inträdet skänktes till organisationen Rättviseförmedlingen.

Fotografiska berättade om prishöjningen via ett inlägg på Facebook som genererade en stor ström kommentarer varav minst en av kommentatorerna meddelade att denne tänkte anmäla Fotografiska för sitt tilltag. Något som nu alltså skett, totalt har DO fått in sju anmälningar mot Fotografiska.

Karl Skoog, Fotografiskas marknadschef, förklarar deras idé i en intervju med DN:

– Vi tänkte att det är internationella kvinnodagen, och ville väcka debatt. Vi kunde ju ha sänkt priset för kvinnor, men en sådan sak väcker inga diskussioner. Därför valde vi att i stället höja priset för män.

Hur fallet slutar återstår att se.