Utställning

Fotografiska visar berömda fotografers hästbilder

Curatorn Sophie Mörner har satt samman en utställning för att bredda synen på hästar, deras liv och hästsport. Bilderna i utställningen kommer från några av världens mest namnkunniga fotografer.

Den 19:e maj slog Fotografiska i Stockholm upp portarna till en ny utställning med ett trettiotal fotografer, varav flera är stora namn. Den gemensamma nämnaren är hästar, det fyrfotade djuret finns nämligen med på nästan alla bilder.

Sophie Mörners tanke med utställningen är att skapa en bredare bild av hur hästar lever och har det i dag. I västvärlden ses hästsport ofta som något för priviligierade grupper och främst kvinnor. Men hon vill visa att hästarna även är viktiga arbetskamrater och transportmedel för många människor i andra delar av världen.

Hon tycker att bilden av hästsport som något för överklassens döttrar ger en förminskande och snäv bild av hästsporten. Hon menar att hästsport är väldigt jämställd då kvinnor och män och olika åldersklasser tävlar mot varandra i samma klasser.

Bland de 140 bilderna hittar vi upphovsmän som Mary Ellen Mark, Herb Ritts, Tim Flach, Jill Greenberg, Helmut Newton, David LaChapelle och en av den moderna fotografins förgrundsfigurer Eadweard Muybridge. Men även svenska fotografer och filmskapare som bland annat Sune Jonsson ochTheresia Viska (som bland annat gjort bildserien Stallflickor).

Utställningen öppnade den 19:e maj och hänger till den 3:e september.